KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Mestna četrt Lava
Iršičeva ul. 2a
3000 Celje
telefon: 03 49 27 206
gsm: 051 351 644
e-pošta: lava@celje.si
Predsednik: Marjan Tržan
Koordinator: Janja König
uradne ure: prva sreda v mesecu: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.30
ponedeljek: 13.00 - 14.30
Predstavitev Mestne četrti Lava
10x10
Krajevna skupnost Lava je bila ustanovljena z referendumom, dne 5. 2. 1978, ko se je prejšnja večja krajevna skupnost Ostrožno razdelila v dve novi krajevni skupnosti.
Nastanek krajevne skupnosti Lava je bil pogojen z intenzivno stanovanjsko gradnjo družbenih stanovanj in individualnih stanovanjskih hiš po letu l970 na južnem območju bivše krajevne skupnosti Ostrožno, južno od potoka Koprivnice iz Šmartinskega jezera, med cesto na Ostrožno in podaljškom Dečkove ceste. Krajevna skupnost je bila uvrščena med mestne krajevne skupnosti občine Celje. Za krajevno skupnost Lava je bilo značilno izredno hitro povečanje stanovanjskega fonda v obdobju l976 do l980, s tem pa tudi število prebivalcev, ki je v tem obdobju štelo 3. 200 krajanov. Glede stanovanjskega fonda in komunalne infrastrukture je naselje Lava v primerjavi z drugimi krajevnimi skupnosti v občini Celje, bila v najugodnejšem položaju.

Značilnost naselja Lava je bilo, da je to izrazito bivalno naselje, ki nima nobenega večjega centra, ki bi združeval prebivalce na kulturnem, družabnem, telesno kulturnem ali kakšnem drugem področju. Prav zaradi tega je bila odločitev o organiziranju krajevne skupnosti Lava bistvenega pomena. S pomočjo občinskega samoprispevka sta bila na Lavi izgrajena osnovna šola in otroški vrtec. V krajevni skupnosti je bil skupaj s KS Ostrožno izveden krajevni samoprispevek iz katerega so na Lavi bili zgrajeni prostori krajevne skupnosti, igrišče pri osnovni šoli in brv preko Koprivnice. Obstajala je potreba še po ostalih dejavnostih: banka, pošta, lekarna, kar se je v kasnejših obdobjih tudi pridobilo.

1.1. 1999 se je Krajevna skupnost Lava preimenovala v Mestno četrt Lava.

Mestna četrt meji: na severu na KS Ostrožno, vzhodu na MČ Dečkovo naselje, jugu na MČ Dolgo polje in zahodu na KS Medlog. Območje MČ Lava obsega 222 ha ravnega zemljišča, od katerega je približno 60 % gosto naseljena z individualnimi stanovanjskimi hišami, stolpnicami, bloki, osnovno šolo, vrtcem, trgovino , mestno četrtjo. V sklopu poslovno stanovanjskega centra, ki je zgrajen 2002 leta je še pošta, lekarna in frizerski salon. V Mesti četrti je 23 ulic. Po stanju 2012 je število prebivalcev 2.762.

Njen status delovanja: ožji del občinske samoupravne skupnosti krajanov, ki jih družijo skupne potrebe, interesi, problemi in želje, namen pa: društva, organizacije, podjetja, obrtnike povezati v s celovitimi interesi mestne četrti, upoštevati najširša mnenja in pobude za uspešen razvoj in zadovoljstvo vseh, ki v krajevnem okolju živijo. 
10x10
Organi Mestne četrti Lava
Svet Mestne četrti:   funkcija:
1. Marjan Tržan   predsednik
2. Vanja Grivić
  podpredsednica
3. Andrej Kebe   član
4. Iztok Pečnik   član
5. Dušanka Safran   članica
6. Ida Užmah   članica
7. Karl Kvas član

 
Odbor za okolje in prostor ter komunalo:   funkcija:
1. Andrej Kebe    predsednik
2. Dušanka Safran    podpredsednica
3. Karl Kvas    član
4. Iztok Pečnik  član
5. Matjaž Pen  član

Odbor za družbene dejavnosti in prireditve:   funkcija:
1. Karl Kvas    predsednik
2. Ida Užmah   članica
3. Gregor Katič    član
4. Dušanka Safran  članica
5. Iztok Pečnik  član

Seje organov Mestne četrti Lava

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje