KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Mestna četrt Kajuh
Malgajeva ul. 4 
3000 Celje
telefon: 03 492 29 72
gsm: 051 351 644
e-pošta: kajuh@celje.si
Predsednik: mag. Maša Habjan Cigale
Koordinator: Janja König
uradne ure:
ponedeljek: 8.00 - 12.00
druga sreda v mesecu: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.30
Predstavitev Mestne četrti Kajuh
10x10
OTOK je eno najstarejših celjskih naselij, ki se je razvilo izven srednjeveškega mestnega jedra. Otok se prvič omenja leta 1436 kjer naj bi bila na tem območju ena sama kmetija – HUBA, ki je spadala pod okrilje Celjske župnije. Nastanek njegovega imena je neposredno povezan s poplavami, saj so to območje pogosto prizadejale visoke vode Savinje in Ložnice. Še pred poselitvijo je bil OTOK občinska gmajna, ki so si jo meščani sčasoma razdelili.
Večinoma so bile tu njive in travniki. Zaradi pogostih poplav meščani tega območja niso naselili. Nekaj stavb je nastalo le ob Ljubljanski cesti, ki je bila relativno varna pred poplavami in sicer od mostu Sušnice, kjer se je OTOK začel. Prva poslopja so bila Savinjski dvorec zgrajen leto 1870. Z izgradnjo poslopij Na Otoku so mestne oblasti dale v izdelavo Mestni regulacijski načrt, ki ga je v letih 1898 – 1900 pripravil Dunajski civilni geometer in inženir Viktor Pl.THOMKA. Ta je k mestnemu načrtu pripravil tudi načrt za OTOK. Do 1. svetovne vojne so na pravokotnih parcelah zazidali stanovanjske hiše – vile, v današnji Jurčičevi in Kajuhovi ulici. Tik pred prvo svetovno vojno so začeli graditi I. gimnazijo Celje. Med obema svetovnima vojnama se je poseljevanje Otoka nadaljevalo ob Trubarjevi ulici.

Tako je nastalo po drugi svetovni vojni hitro nastajajoče se novo naselje Otok I.. Kmalu zatem se je zgradil OTOK II. in Otok III. imenovana Krajevna skupnost Otok Celje, ki je delovala do 8. decembra 1974, ko so na volitvah  občani izglasovali, da se KS razdeli na tri KS. Otok I – KS Karel Destovnik Kajuh, Otok II – KS Savinja in Otok III – KS Slavko Šlander, ki so bile leta 1998 preimenovane v sedanje mestne četrti.

Območje Mestne četrti Kajuh obsega območje bivše KS v nespremenjeni meji in meri 23 ha. MČ je v glavnem bivalnega značaja s približno 2.100 prebivalci.

Društva v MČ

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KAREL DESTOVNIK KAJUH
Telefon: 492 29 72
Predsednik: Milan KOLAR
Tajnica: Elica KOŠTOMAJ

KRAJEVNA ORGANIZACIJA BORCEV ZA VREDNOTE NOB KAREL DESTOVNIK KAJUH
Telefon: 492 29 72
Predsednik: Franc VRBNJAK
Tajnica: Karlinca BATISTIČ

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA MESTNE ČETRTI KAJUH
Telefon: 492 29 72
Predsednica: Irena MIKLAV
10x10
Organi Mestne četrti Kajuh
Svet Mestne četrti:   funkcija:
1. mag. Maša Habjan Cigale   predsednica
2. Rok Skale   podpredsednik
3. Urban Golež
  član
4. Romana Presinger   članica
5. Marko Schmidt
  član
6. Primož Presinger   član
7. Edvard Jazbinšek član

 
Odbor za okolje in prostor ter komunalo:   funkcija:
1. Rok Skale   predsednik
2. Primož Presinger   član
3. Boštjan Hernavs   član
4. Romana Presinger   članica
5. Edvard Jazbinšek član
6. Urban Golež član
6. Anže Dernač član
6. Jure Glavnik član

Odbor za družbene dejavnosti in prireditve:   funkcija:
1. Katarina Blatnik   predsednica
2. Urška Kristan Kastner   članica
3. Slavica Papinutti   članica
4. Mitja Ritlop   član
5. Matija Plevnik   član
5. Romana Presinger   članica
5. Rok Skale   član

Komisija za priznanja:   funkcija:
1.  
2.  
3.  
4.  

Uredniški odbor:   funkcija:
1. Urška Kristan Kastner   predsednica
2. Katarina Blatnik   članica
3. Matija Plevnik   član

Seje organov Mestne četrti Kajuh
ZAPISNIK 3. SEJE SVETA MČ KAJUH Z DNE 27. SEPTEMBER 2023

Zapisnik 2. redne seje Sveta MČ Kajuh z dne 20. februar 2023
Vabilo na 2. redno sejo Sveta MČ Kajuh z dne 20. februar 2023

ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE SVETA MČ KAJUH Z DNE 9. JANUAR 2023

ZAPISNIK 9. SEJE SVETA MČ KAJUH Z DNE 7. MAREC 2022
VABILO NA 9. SEJO SVETA MČ KAJUH Z DNE 7. MAREC 2022

ZAPISNIK 8. SEJA SVETA MČ KAJUH Z DNE 20. SEPTEMBER 2021
VABILO NA 8. SEJO SVETA MČ KAJUH Z DNE 20. SEPTEMBER 2021

ZAPISNIK 7. SEJA SVETA MČ KAJUH Z DNE 10. MAREC 2021
VABILO NA 7. SEJO SVETA MČ KAJUH Z DNE 10. MAREC 2021

ZAPISNIK 6. SEJA SVETA MČ KAJUH Z DNE 9. SPTREMBER 2020
VABILO NA 6. SEJO SVETA MČ KAJUH Z DNE 9. SEPTEMBER 2020

ZAPISNIK 5. SEJA SVETA MČ KAJUH Z DNE 12. FEBRUAR 2020
VABILO ZA 5. SEJO SVETA MČ KAJUH Z DNE 12. FEBRUAR 2020

ZAPISNIK 4. SEJA SVETA MČ KAJUH Z DNE 26. SEPTEMBER 2019
VABILO ZA 4. SEJO SVETA MČ KAJUH Z DNE 26. SEPTEMBER 2019

ZAPISNIK 3. SEJA SVETA MČ KAJUH Z DNE 30. MAJ 2019
VABILO ZA 3. SEJO SVETA MČ KAJUH Z DNE 30. MAJ 2019

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA MČ KAJUH Z DNE 31. JANUAR 2019
VABILO ZA 2. SEJO SVETA MČ KAJUH Z DNE 31. JANUAR 2019

ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE SVETA MČ KAJUH Z DNE 6. DECEMBER 2018
VABILO ZA 1. KONSTITUTIVNO SEJO SVETA MČ KAJUH Z DNE 6. DECEMBER 2018

VABILO ZA 14. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 11. OKTOBER 2018

ZAPISNIK 13. SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 17. MAJ 2018
VABILO ZA 13. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 17. MAJ 2018

ZAPISNIK 12. SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 1. FEBRUAR 2018
VABILO ZA 12. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 1. FEBRUAR 2018

ZAPISNIK 11. SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 12. OKTOBER 2017
VABILO ZA 11. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 12. OKTOBER 2017

ZAPISNIK 10. SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 24. MAJ 2017
VABILO ZA 10. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 24. MAJ 2017

ZAPISNIK 9. SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 16. FEBRUAR 2017
VABILO ZA 9. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 16. FEBRUAR 2017

ZAPISNIK 8. SEJA SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 12. OKTOBER 2016
VABILO ZA 8. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 12. OKTOBER 2016 

ZAPISNIK 7. SEJA SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 25. MAJ 2016
VABILO ZA 7. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 25. MAJ 2016

ZAPISNIK 6. SEJA SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 1. FEBRUAR 2016
VABILO ZA 6. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 1. FEBRUAR 2016

ZAPISNIK 5. SEJA SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 14. OKTOBER 2015

VABILO ZA 5. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 14. OKTOBER 2015

ZAPISNIK 4. SEJA SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 22. APRIL 2015

ZAPISNIK 3. SEJA SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 2. FEBRUAR 2015

VABILO ZA 4. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 22. APRIL 2015

ZAPISNIK 2. KORESPONDENČNA SEJA SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 8. JANUAR 2015

ZAPISNIK 1. KORESPONDENČNA SEJA SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 22.12.2014

ZAPISNIK 2. SEJA SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 24. NOVEMBER 2014

ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 20. OKTOBER 2014

VABILO ZA 3. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 2. FEBRUAR 2015

VABILO ZA 2. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 24. NOVEMBER 2014

VABILO ZA 1. KONSTITUTIVNO SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 20. OKTOBER 2014

ZAPISNIK 7. KORESPONDENČNE SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 5. JUNIJ 2014

ZAPISNIK 6. KORESPONDENČNE SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 31. MAREC 2014

ZAPISNIK 16. SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 12. MAREC 2014

VABILO ZA 17. SEJA SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 9. OKTOBER 2014

ZAPISNIK 15. SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 22. JANUAR 2014

VABILO ZA 16. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 12. MAREC 2014

ZAPISNIK 5. KORESPONDENČNA SEJA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 2. JANUAR 2014

ZAPISNIK 14. SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 11. DECEMBER 2013

VABILO ZA 15. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 22.1.2014

ZAPISNIK 4. KORESPONDENČNE SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 28. OKTOBER 2013

ZAPISNIK 13. SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 16. OKTOBER 2013

VABILO ZA 14. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 11.12.2013

VABILO ZA 13. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 16.10.2013


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje