Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Mestna četrt Kajuh
Malgajeva ul. 4 
3000 Celje
telefon: 03 492 29 72
fax: 03 492 29 73
gsm: 051 351 644
e-pošta: kajuh@celje.si
Predsednik: Milan Kolar
Koordinator: JANJA KöNIG
uradne ure:  vsak ponedeljek: 8.00 - 12.00
druga sreda v mesecu: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00
Predstavitev Mestne četrti Kajuh
10x10
OTOK je eno najstarejših celjskih naselij, ki se je razvilo izven srednjeveškega mestnega jedra. Otok se prvič omenja leta 1436 kjer naj bi bila na tem območju ena sama kmetija – HUBA, ki je spadala pod okrilje Celjske župnije. Nastanek njegovega imena je neposredno povezan s poplavami, saj so to območje pogosto prizadejale visoke vode Savinje in Ložnice. Še pred poselitvijo je bil OTOK občinska gmajna, ki so si jo meščani sčasoma razdelili.
Večinoma so bile tu njive in travniki. Zaradi pogostih poplav meščani tega območja niso naselili. Nekaj stavb je nastalo le ob Ljubljanski cesti, ki je bila relativno varna pred poplavami in sicer od mostu Sušnice, kjer se je OTOK začel. Prva poslopja so bila Savinjski dvorec zgrajen leto 1870. Z izgradnjo poslopij Na Otoku so mestne oblasti dale v izdelavo Mestni regulacijski načrt, ki ga je v letih 1898 – 1900 pripravil Dunajski civilni geometer in inženir Viktor Pl.THOMKA. Ta je k mestnemu načrtu pripravil tudi načrt za OTOK. Do 1. svetovne vojne so na pravokotnih parcelah zazidali stanovanjske hiše – vile, v današnji Jurčičevi in Kajuhovi ulici. Tik pred prvo svetovno vojno so začeli graditi I. gimnazijo Celje. Med obema svetovnima vojnama se je poseljevanje Otoka nadaljevalo ob Trubarjevi ulici.

Tako je nastalo po drugi svetovni vojni hitro nastajajoče se novo naselje Otok I.. Kmalu zatem se je zgradil OTOK II. in Otok III. imenovana Krajevna skupnost Otok Celje, ki je delovala do 8. decembra 1974, ko so na volitvah  občani izglasovali, da se KS razdeli na tri KS. Otok I – KS Karel Destovnik Kajuh, Otok II – KS Savinja in Otok III – KS Slavko Šlander, ki so bile leta 1998 preimenovane v sedanje mestne četrti.

Območje Mestne četrti Kajuh obsega območje bivše KS v nespremenjeni meji in meri 23 ha. MČ je v glavnem bivalnega značaja s približno 2.100 prebivalci.

Mestna četrt Kajuh zajema območje, ki ga omejuje:
na severu Ljubljanska cesta,
na zahodu od križišča z Ljubljansko cesto po sredini Čopove ulice, do mosta čez Savinjo v Čopovi ulici, nato poteka proti jugu,
na jugu meja poteka po levem bregu Savinje do izliva nekdanje Sušnice, (sedaj kanala),
na vzhodu zajema Švabovo in Jurčičevo ulico do križišča z Ljubljansko cesto.

Naše ulice
Imamo 10 ulic: Čopova parne št. od 2 do 16, Jurčičeva, Kajuhova, Kopitarjeva, Ljubljanska cesta neparne št. od 7 do 25, Malgajeva, Na Otoku, Prežihova, Švabova in Trubarjeva neparne št. od 1 do 65 in parne št. od 2 do 24.

Društva v MČ

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KAREL DESTOVNIK KAJUH
Telefon: 492 29 72
Predsednik: Milan KOLAR
Tajnica: Elica KOŠTOMAJ

KRAJEVNA ORGANIZACIJA BORCEV ZA VREDNOTE NOB KAREL DESTOVNIK KAJUH
Telefon: 492 29 72
Predsednik: Franc VRBNJAK
Tajnica: Karlinca BATISTIČ

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA MESTNE ČETRTI KAJUH
Telefon: 492 29 72
Predsednica: Irena MIKLAV
10x10
Organi Mestne četrti Kajuh
Svet Mestne četrti:   funkcija:
1. Milan Kolar   predsednik
2. Marjan Korošec
  podpredsednik
3. Elizabeta Logar
  članica
4. Nuša Slokan
  članica
5. Janko Cvetko
  član
6. Angela Koštomaj
  članica
7. Edeltrud Tomažin
  članica

 
Odbor za okolje in prostor ter komunalo:   funkcija:
1. Janko Cvetko
  predsednik
2. Nuša Slokan
  namestnica
3. Franc Kosi
  član
4. Marko Schmidt
  član
5. Marjan Korošec
  član

Odbor za družbene dejavnosti:   funkcija:
1. Marjan Korošec   predsednik
2. Angela Elica Koštomaj   namestnica
3. Anica Mlinšek   član
4. Vida Lipuš   članica
5. Truda Tomažin   članica

Komisija za priznanja:   funkcija:
1. Elizabeta Logar   predsednica
2. Janez Lampret   namestnik
3. Edvard Stepišnik   član
4. Truda Tomažin   članica

Komisija za informiranje:   funkcija:
1. Nuša Slokan   predsednica
2. Milan Kolar   namestnik
3. Franc Vrbnjak   član
3. Irena Miklav   članica
3. Mateja Ajdnik Korošec   članica in lektorica

Seje organov Mestne četrti Kajuh
VABILO ZA 14. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 11. OKTOBER 2018

ZAPISNIK 13. SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 17. MAJ 2018
VABILO ZA 13. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 17. MAJ 2018

ZAPISNIK 12. SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 1. FEBRUAR 2018
VABILO ZA 12. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 1. FEBRUAR 2018

ZAPISNIK 11. SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 12. OKTOBER 2017
VABILO ZA 11. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 12. OKTOBER 2017

ZAPISNIK 10. SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 24. MAJ 2017
VABILO ZA 10. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 24. MAJ 2017

ZAPISNIK 9. SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 16. FEBRUAR 2017
VABILO ZA 9. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 16. FEBRUAR 2017

ZAPISNIK 8. SEJA SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 12. OKTOBER 2016
VABILO ZA 8. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 12. OKTOBER 2016 

ZAPISNIK 7. SEJA SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 25. MAJ 2016
VABILO ZA 7. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 25. MAJ 2016

ZAPISNIK 6. SEJA SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 1. FEBRUAR 2016
VABILO ZA 6. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 1. FEBRUAR 2016

ZAPISNIK 5. SEJA SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 14. OKTOBER 2015

VABILO ZA 5. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 14. OKTOBER 2015

ZAPISNIK 4. SEJA SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 22. APRIL 2015

ZAPISNIK 3. SEJA SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 2. FEBRUAR 2015

VABILO ZA 4. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 22. APRIL 2015

ZAPISNIK 2. KORESPONDENČNA SEJA SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 8. JANUAR 2015

ZAPISNIK 1. KORESPONDENČNA SEJA SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 22.12.2014

ZAPISNIK 2. SEJA SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 24. NOVEMBER 2014

ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 20. OKTOBER 2014

VABILO ZA 3. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 2. FEBRUAR 2015

VABILO ZA 2. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 24. NOVEMBER 2014

VABILO ZA 1. KONSTITUTIVNO SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 20. OKTOBER 2014

ZAPISNIK 7. KORESPONDENČNE SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 5. JUNIJ 2014

ZAPISNIK 6. KORESPONDENČNE SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 31. MAREC 2014

ZAPISNIK 16. SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 12. MAREC 2014

VABILO ZA 17. SEJA SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 9. OKTOBER 2014

ZAPISNIK 15. SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 22. JANUAR 2014

VABILO ZA 16. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 12. MAREC 2014

ZAPISNIK 5. KORESPONDENČNA SEJA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 2. JANUAR 2014

ZAPISNIK 14. SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 11. DECEMBER 2013

VABILO ZA 15. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 22.1.2014

ZAPISNIK 4. KORESPONDENČNE SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 28. OKTOBER 2013

ZAPISNIK 13. SEJE SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 16. OKTOBER 2013

VABILO ZA 14. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 11.12.2013

VABILO ZA 13. SEJO SVETA MČ KAREL DESTOVNIK KAJUH Z DNE 16.10.2013


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje