Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Mestna četrt Dolgo Polje
Brodarjeva 4 
3000 Celje
telefon: 03 491 45 60
fax: 03 491 45 61
gsm: 041 641 203
e-pošta: dolgo.polje@celje.si
Predsednik: Aleš Vrečko
Koordinator: Polona Barič
uradne ure: sreda: 8.00 - 11.00 in 12.00 - 16.00
drugi in četrti petek v mesecu:
8.00 - 10.00 in 11.00 - 13.00
Predstavitev Mestna četrt Dolgo Polje
10x10
Krajevna skupnost Dolgo polje je bila ustanovljena 28. aprila 1965 z odlokom  Skupščine občine Celje. Bila je sorazmerno velika, saj je obsegala sedanje MČ Dolgo polje, Novo vas in Dečkovo naselje. V letu 1974 je nastala KS Dolgo polje v sedanjem obsegu,  15.9.1998 pa je s statutarnim sklepom Mestni svet Mestne občine Celje mestne krajevne skupnosti preimenoval v mestne četrti in takrat je nastala tudi Mestna četrt Dolgo polje.
Mestna četrt Dolgo polje od leta 1981 dalje praznuje svoj krajevni praznik konec septembra in v začetku oktobra kot spomin in obeležitev tragične usode tako imenovanih taboriščnikov - ukradenih otrok. Med drugo svetovno vojno, poleti 1942, je okupator v I. osnovni šoli Celje več kot 600 otrok neusmiljeno ločil od njihovih družin in jih izselil v ponemčevalna in prevzgojna taborišča.

Na naslovu Mestne četrti Dolgo polje delujejo tudi : Društvo upokojencev Dolgo polje, Krajevni odbor ZB Franjo Vrunč, Krajevni odbor Rdečega križa Dolgo polje, Društvo taboriščnikov ukradenih otrok Slovenije, Društvo ljubiteljev modelarstva Celje in Društvo bolnikov z osteoporozo Celje.
mc-dolgo-polje

10x10
Organi Mestne četrti Dolgo Polje
Svet Mestne četrti:   funkcija:
1. Aleš Vrečko
  predsednik
2. Ivan Janez Domitrovič
  podpredsednik
3. Urška Močnik   članica
4. Dragica Poznič
  članica
5. Viktorija Knez
  članica
6. Rado Romih
  član
7. Vincenc Kolar
  član

 
Komisija za okolje in prostor ter promet:   funkcija:
1. Rado Romih   predsednik
2. Urška Močnik   članica
3. Jože Škoberne   član
4. Metka Krajnc   članica
5. Janko Turnšek   član

Komisija za priznanja:   funkcija:
1. Jelena Kobe   predsednica
2. Ivica Burnik   namestnica
3. Zlatka Meško Štok   članica

Komisija za družbene dejavnosti:   funkcija:
1. Ivan Janez Domitrovič   predsednik
2. Ivica Burnik   članica
3. Zdravka Zupanc   članica
4. Tjaša Cepuš   članica
5. Ksenija David   članica

Seje organov Mestne četrti Dolgo Polje

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje