KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Mestna četrt Dečkovo naselje
Ul. br. Vošnjakov 1 
3000 Celje
telefon: 03 541 70 77
fax: 03 541 70 33
gsm: 041 513 800
e-pošta: deckovo.naselje@celje.si
Predsednik: Elvis Cvikl
Koordinator: Matevž Zimšek
uradne ure:
torek: 9.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
sreda: 9.00 do 12.00 in 14.00 do 16.00
petek: 9.00 do 12.00
Predstavitev Mestne četrti Dečkovo naselje
10x10
MČ Dečkovo naselje leži v osrednjem delu Mestne občine Celje in predstavlja, s svojimi več kot 4500 krajani, eno večjih mestnih četrti v mestu.
Mestna četrt nosi ime pomembnega slovenca in celjana, dr. Ivana Dečka (1859-1908), odvetnika in politika, ki je na prelomu iz 19. v 20. stoletje deloval v Celju, ter veljal za neutrudnega slovenskega narodnega prebuditelja. Pokopan je na starem celjskem pokopališču na Golovcu.

Dečkovo naselje predstavlja v pretežni meri stanovanjsko-bivalno naselje, z osnovno šolo in nekaterimi trgovinskimi ter gostinskimi objekti. Naselje je razdeljeno v njen južni, starejši del, kjer se je pozidava izvajala v petdesetih letih prejšnjega stoletja, in severni, novejši del, ki je nastajal v zadnjih dvajsetih letih.

Društvo upokojencev, Krajevna organizacija Rdečega križa in Krajevna organizacija Zveze združenj borcev za vrednote NOB so tri naša najbolj aktivna društva, ki v svojih vrstah združujejo nekaj sto krajanov ter pomembno vplivajo na kvalitetnejše življenje predvsem starejše populacije prebivalcev mestne četrti.

Svet mestne četrti se s svojimi aktivnostmi in sredstvi, ki so na voljo, trudi izboljševati kvaliteto bivanja v naselju, pomagati socialno najbolj ogroženim, starejšim, prireja druženja krajanov, predavanja, občasne izlete in podobno.


10x10
Organi Mestne četrti Dečkovo naselje
Svet Mestne četrti:   funkcija:
1. Elvis Cvikl    predsednik
2. Primož Posinek   podpredsednik
3. Brigita Tratnik   članica
4. Aleksandra Kuder
  članica
5. Blaž Kuder   član
6. dr. Aljoša Košak
  član
7. Marko Kužner   član

Seje organov Mestne četrti Dečkovo naselje
ZAPISNIK 3. SEJE SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 20. SEPTEMBER 2023
VABILO NA 3. SEJO SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 20. SEPTEMBER 2023

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 18. APRIL 2023
VABILO NA 2. SEJO SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 18. APRIL 2023

ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 4. JANUAR 2023
VABILO NA 1. KONSTITUTIVNO SEJO SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 4. JANUAR 2023
  
ZAPISNIK 10. SEJE SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 7. NOVEMBER 2022
VABILO NA 10. SEJO SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 7. NOVEMBER 2022

ZAPISNIK 9. SEJE SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 15. JUNIJ 2022
VABILO NA 9. SEJO SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 15. JUNIJ 2022

ZAPISNIK 8. SEJE SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 21. FEBRUAR 2022
VABILO ZA 8. SEJO SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 21. FEBRUAR 2022ZAPISNIK 7. SEJE SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 18. OKTOBER 2021
VABILO ZA 7. SEJO SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 18. OKTOBER 2021

ZAPISNIK 6. SEJE SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 26. MAJ 2021
VABILO ZA 6. SEJO SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 26. MAJ 2021ZAPISNIK 8. SEJE SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 16. JANUAR 2017
VABILO ZA 8. SEJO SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 16. JANUAR 2017

ZAPISNIK 7. SEJE SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 20. SEPTEMBER 2016
VABILO ZA 7. SEJO SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 20. SEPTEMBER 2016

ZAPISNIK 6. SEJE SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 2. MAREC 2016
VABILO ZA 6. SEJO SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 2. MAREC 2016

ZAPISNIK 5. SEJE SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 16. DECEMBER 2015
VABILO ZA 5. SEJO SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 16. DECEMBER 2015
ZAPISNIK 4. SEJE SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 23. SEPTEMBER 2015
VABILO ZA 4. SEJO SVETA MČ DEČKOVO NASELJE Z DNE 23. SEPTEMBER 2015


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje