Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Mestna četrt Center
Gledališka ul. 2
3000 Celje
telefon: 03 492 65 63
fax: 03 492 65 64
gsm: 041 641 203
e-pošta: center@celje.si
Predsednik: Irena Ašič
Koordinator: Polona Barič
uradne ure: ponedeljek: 8.00 - 11.00 in 12.00 - 16.00
prvi in tretji petek v mesecu:
8.00 - 10.00 in 11.00 - 13.00
Predstavitev Mestne četrti Center
10x10
Krajevna skupnost Center je bila ustanovljena 28. aprila 1965 z odlokom  Skupščine občine Celje, 15.9.1998 pa je s statutarnim sklepom Mestni svet Mestne občine Celje mestne krajevne skupnosti preimenoval v mestne četrti.
Mestna četrt Center od leta 1980 dalje praznuje svoj krajevni praznik 19. marca kot spomin in obeležitev ustanovitve Narodne čitalnice v Celju 19. marca 1862. V okviru mestne četrti delujejo tudi: Društvo upokojencev Center, Krajevni odbor ZB Dušan Kraigher, Krajevni odbor Rdečega križa Center.


10x10
Organi Mestne četrti Center
Svet Mestne četrti:   funkcija:
1. Irena Ašič   predsednik
2. Primož Golež
  namestnik predsednika
3. Valentin Steblovnik
  član
4. Vlasta Gričar
  članica
5. Ana Cvikl
  članica
6. Ane Šterpin
  član
7. Branko Feldin
  član

 
Odbor za okolje:   funkcija:
1. Ana Aškerc   predsednica
2. Zlatka Šošterič   članica
3. Benjamin Krobat   član
4. Matija Golner   član
5. Valentin Steblovnik   član

Odbor za družbene dejavnosti:   funkcija:
1. Vlasta Gričar   predsednica
2. Mojca Šošterič   članica
3. Sandi Šarman   član
4. predsednik Društva upokojencev   član
5. predsednik KO ZB   član
6. predsednik KO RK   član

Komisija za prireditve:   funkcija:
1. Zlatka Šošterič   predsednica
2. Mojca Šošterič   članica
3. predstavnik III. OŠ   član

Seje organov Mestne četrti Center


 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje