Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Krajevna skupnost Trnovlje
Trnoveljska c. 82 
3000 Celje
telefon: 03 491 54 50
fax: 03 491 54 50
gsm: 031 360 320
e-pošta: trnovlje@celje.si
spletna stran: www.ks-trnovlje.si
Predsednik: Alenka Golež
Koordinator: Carmen Hriberšek
uradne ure: Obvestilo (pdf)               

torek:  8.00 - 11.00 in 13.00 - 15.00

petek: 8.00 - 12.00

V primeru odsotnosti koordinatorke, za nujne zadeve pokličite na številko 031 360 320 do 15. ure ali pustite pisno sporočilo v nabiralniku pri vhodu v krajevno skupnost, pobude in vprašanja lahko pošljete tudi po e-pošti na naslov trnovlje@celje.si, telefon: 03 491 54 50.
Predstavitev Krajevne skupnosti Trnovlje
10x10
Trnovlje pri Celju so razpotegnjeno urbanizirano naselje v Celjski kotlini v Mestni občini Celje.
V kraju je kulturni dom Zarja, kjer deluje priznana amaterska gledališka skupina. Ob Vzhodni Ložnici je zaselek »Bozne«.10x10
Organi Krajevne skupnosti Trnovlje
Svet Krajevne skupnosti:   funkcija:
1. Alenka Golež   predsednica
2. Anja Ramšak
  podpredsednica
3. Silvester Šolar
  član
4. Dejan Gorjak
  član
5. Tjaša Kroflič
  članica
6. Ivan Golec
  član
7. Tanja Hrastnik
  član

 
Komisija za komunalo:   funkcija:
1. Silvester Šolar   predsednik
2. Janko Pertinač   namestnik
3. Janez Golec   član
4. Dušan Končan   član
5. Štefan Lah   član

Komisija za družbene dejavnosti:   funkcija:
1. Alenka Golež   predsednica
2. Anja Ramšak   namestnica
3. Marija Verdnik   članica
4. Anica Gleščič   članica
5. Slavica Pilko   članica
6. Neža Veber   članica
7. Silva in Mirko Kenda   članica

Seje organov Krajevne skupnosti Trnovlje
 

www.ks-trnovlje.si

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje