Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Krajevna skupnost Šmartno v Rožni dolini
Šmartno v Rožni dolini 5
3201 Šmartno v Rožni dolini
telefon: 03 781 71 33
gsm: 051 348 400
e-pošta: smartno@celje.si
spletna stran: www.ks-smartno.si
Predsednik: Nataša Dimec
Koordinator: Jelka Jošt
uradne ure: sreda: 8.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00
prvi in tretji petek v mesecu: 8.00 - 10.00
 
10x10
Praznik KS Šmartno v Rožni dolini - 11. november

2186 prebivalcev (na dan 30. 6. 2012), 750 gospodinjstev

Informativni časopis KS ŠMARTNO V R. D.: »ŠMARTINČAN«, izhaja v 750 izvodih, brezplačno, približno 3-6 letno. Do sedaj izdani dve knjigi -  kroniki o kraju Šmartno v Rožni dolini ( »Šmartno v Rožni dolini od davnih do današnjih dni«, avtorica Marija Trobec, leto izdaja 2003 in »Naše korenine ne smemo jih pozabiti«, avtorica Marija Trobec, leto izdaje 2011).
KS obsega 5 stalnih območij (s. o.)

s. o. Gorica – Slatina,
s. o. Šmartno,
s. o. Brezova – Loče,
s. o. Rupe – Pepelno,
s. o. Otemna – Rožni vrh

Vseh zaselkov v KS Šmartno v R. d. je enajst (11) in sicer: Gorica pri Šmartnem, Slatina v Rožni dolini, Šentjungert, Šmartno, Brezova, Loče, Rupe, Jezerce pri Šmartnem, Pepelno, Otemna, Rožni vrh.
V kraju deluje PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI (do 5. razreda OŠ) in VRTEC MAVRICA VOJNIK, Enota Šmartno v Rožni dolini.

Turistične zanimivosti  kraja:
  • Šmartinsko jezero,
  • najstarejša hiša v Šmartnem  - »Prepanškova hiša«,
  • cerkev sv. Martina,
  • dvorec Prešnik…

Društva in organizacije v kraju:

1.KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI,
2.PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI,
3.DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI,
4.DRUŠTVO MLADIH ŠMARTNO (»DMŠ«),
5.PLANINSKA SEKCIJA ŠMARTNO,
6.ŽUPNIJSKA KARITAS,
7.KRAJEVNA ORGANIZACIJA RK ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI,
8.ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB – KRAJEVNA ORGANIZACIJA ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI,
9.LOVSKA DRUŽINA KAJUH


10x10


10x10
Organi Krajevna skupnost Šmartno v Rožni dolini
Svet Krajevne skupnosti:   funkcija:
1. Ivan Škorjanc   predsednik
2. Simona Anderluh   podpredsednica
3. Marjeta Vozlič   članica
4. Jože Kresnik   član
5. Nataša Dimec
  članica
6. Matej Kos
  član

 
Komisija za komunalo:   funkcija:
1. Ivan Škorjanc   predsednik
2. Jelka Čuk   članica

Komisija za socialo:   funkcija:
1. Marija Trobec   predsednica
2. Metka Šumej   članica
3. Stanislav Colner   član

Komisija za podelitev priznanj:   funkcija:
1. Tatjana Kugler   predsednica
2. Bojan Točaj   član
3. Marina Mačefat   članica

Poravnalni svet:   funkcija:
1. Ivan Krbavac   predsednik
2. Cvetka Jurak   članica
3. Tatjana Križnik   članica

Seje organov Krajevne skupnosti Šmartno v Rožni dolini
 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje