Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Krajevna skupnost Šmartno v Rožni dolini
Šmartno v Rožni dolini 5
3201 Šmartno v Rožni dolini
telefon: 03 781 71 33
gsm: 051 348 400
e-pošta: smartno@celje.si
spletna stran: www.ks-smartno.si
Predsednik: Nataša Dimec
Koordinator: Jelka Jošt
uradne ure: sreda: 8.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00
prvi in tretji petek v mesecu: 8.00 - 10.00
 
10x10
Praznik KS Šmartno v Rožni dolini - 11. november

Informativni časopis KS ŠMARTNO V R. D.: »ŠMARTINČAN«, izhaja v 750 izvodih, brezplačno, približno 3-6 letno. Do sedaj izdani dve knjigi -  kroniki o kraju Šmartno v Rožni dolini ( »Šmartno v Rožni dolini od davnih do današnjih dni«, avtorica Marija Trobec, leto izdaja 2003 in »Naše korenine ne smemo jih pozabiti«, avtorica Marija Trobec, leto izdaje 2011).
V kraju deluje PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI (do 5. razreda OŠ) in VRTEC MAVRICA VOJNIK, Enota Šmartno v Rožni dolini.

Turistične zanimivosti  kraja:
  • Šmartinsko jezero,
  • najstarejša hiša v Šmartnem  - »Prepanškova hiša«,
  • cerkev sv. Martina,
  • dvorec Prešnik…

Društva in organizacije v kraju:

1.KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI,
2.PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI,
3.DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI,
4.DRUŠTVO MLADIH ŠMARTNO (»DMŠ«),
5.PLANINSKA SEKCIJA ŠMARTNO,
6.ŽUPNIJSKA KARITAS,
7.KRAJEVNA ORGANIZACIJA RK ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI,
8.ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB – KRAJEVNA ORGANIZACIJA ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI,
9.LOVSKA DRUŽINA KAJUH


10x10


10x10
Organi Krajevna skupnost Šmartno v Rožni dolini
Svet Krajevne skupnosti:   funkcija:
1. Nataša Dimec   predsednica
2. Matej Kos   podpredsednik
3. Andrej Apotekar   član
4. Darja Brežnik   članica
5. Barbara Ramšak   članica
6. Katja Plesnik
  članica
6. Stanislav Turnšek
  član

 
Odbor za okolje in prostor ter komunalo:   funkcija:
1. Matej Kos   predsednik
2. Ivan Škorjanc   namestnik
2. Andrej Apotekar   član
2. Jože Kresnik   član

Komisija za podelitev priznanj:   funkcija:
1. Barbara Ramšak   predsednica
2. Bojan Točaj   namestnik
3. Mitja Dimec   član
3. Stanislava Kroflič   članica

Seje organov Krajevne skupnosti Šmartno v Rožni dolini
 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje