Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

URADNE OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA IN IZDAJO ODLOČB

Uradne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja in izdajo odločb
  10x10   
mag. Barbara Bošnjak
vodja Kabineta župana
Trg celjskih knezov 9, Celje

  tel. 42 65 693
e-naslov: barbara.bosnjak@celje.si 
 
10x10    
Dušan Slapnik
vodja Oddelka za okolje in prostor ter komunalo
Trg celjskih knezov 9, Celje
  tel. 42 65 600
e-naslov: prostor@celje.si
 
10x10    
Polona Ocvirk
vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Trg celjskih knezov 9, Celje
  tel: 42 65 860
e-naslov: druzbene.dejavnosti@celje.si
 
10x10    
Tjaša Podergajs
vodja Oddelka za splošne zadeve
Trg celjskih knezov 9, Celje
  tel: 42 65 772
e-naslov: splosne-zadeve@celje.si
 
10x10    
Zdenko Lesjak
vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec
Trg celjskih knezov 9, Celje
  tel: 42 65 830
e-naslov: inspektorat@celje.si
 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje