JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javni razpis za financiranje promocije Mestne občine Celje skozi šport v letu 2023


Dokumentacija:

Kontakt:
Ana Ratkajec
E-pošta:
tel: 03/ 42 65 690

Rok za oddajo vlog:
Vlagatelji morajo oddati vloge po pošti kot priporočeno pošiljko ali osebno v glavni pisarni Mestne občine Celje, in sicer najkasneje do vključno 15. 9. 2023 (upošteva se datum poštnega žiga).

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje