ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb in obnove sakralne dediščine v Mestni občini Celje

Dokumentacija:

Upravičenci do sredstev: fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje obnove uličnih fasad (SKLOP I) in sofinanciranje obnove sakralne dediščine (SKLOP II).

Rok za oddajo ponudb: do vključno 10.6.2023 za SKLOP I in za sklop II, in sicer:

po pošti priporočeno na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (upošteva se datum poštnega žiga do vključno 10.6.2023 za SKLOP I in za SKLOP II),

osebno v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do vključno 10.6.2023 za SKLOP I in za SKLOP II.

Odpiranje ponudb: po preteku razpisnega roka.

Dodatne informacije o razpisu bodo objavljene na spletni strani Mestne občine Celje. Morebitna vprašanja lahko interesenti zastavijo pisno do 2.6.2023 na naslov mestna.obcina@celje.si .

Odgovori bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje najpozneje do 7.6.2023 na istem mestu kot prvotna objava predmetnega razpisa.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje