ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZAGOTAVLJANJE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE CELJEObjava javnega razpisa v Uradnem listu RS:  št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023
Rok za oddajo prijav:  4. 4. 2023 do 12:00 ure
Način oddaje prijav:  osebno v glavni pisarni MOC ali po pošti
Rok za zastavljanje vprašanj:  do vključno dne 22. 3. 2023 – po e-pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si ali po telefonu na št.: 03/42 65 600

Razpisna dokumentacija:

POPRAVEK JAVNEGA RAZPISA

Razpisna dokumentacija za javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Celje, št. 344-1/2022 z dne 16. 3. 2023 (objava javnega razpisa v Uradnem list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023) se popravi V TOČKI 11.4.1., in sicer tako, da navedena točka sedaj pravilno glasi:

»11.4.1. Prijavitelj ima izkušnje z zagotavljanjem zavetišča vsaj za zapuščene mačke IN zapuščene pse, tako da je že najmanj v skupnem trajanju 6 (šest) mesecev pred rokom za oddajo prijav v okviru predmetnega javnega razpisa uspešno izvajal to dejavnost.«

V preostalem delu ostaja vsebina razpisne dokumentacije nespremenjena.

Obvestilo o objavi popravka javnega razpisa je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje