ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Mestne občine Celje za namen Lokalnih volitev 2022

Mestna občina Celje bo zagotovila vsakemu organizatorju volilne kampanje:

  • eno (1) brezplačno plakatno mesto velikega formata (t.i. jumbo pano)
      in
  • deset (10) brezplačnih plakatnih mest dimenzije največ 100 x 70 cm (t.i. drobno plakatiranje).

Organizator volilne kampanje se lahko za morebitna dodatna plakatna mesta pod komercialnimi pogoji dogovori s podjetji Europlakat d.o.o., Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana, Reklama d.o.o., Ul. XIV. divizije 6, Celje ali DIXI d.o.o., Murnova ulica 18, 3202 Ljubečna, ki so izvajalci oglaševanja v Mestni občini Celje z ustreznim dovoljenjem za opravljanje te dejavnosti.

Postavljanje novih oglasnih površin ni dovoljeno.

Pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest na podlagi te objave bo izpolnil organizator volilne kampanje s pisno prijavo na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do 14.10.2022. Prijavi mora do navedenega datuma priložiti tudi dokazilo o odprtju TRR za potrebe volilne kampanje, kot določa 16. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPoIS-D in 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13). Vloge, ki bodo prispele po tem datumu, ne bodo upoštevane. O dodelitvah plakatnih mest posameznim strankam bo odločil žreb, ki bo dne 18.10.2022 ob 10.00 uri v sejni sobi pod dvoranami Narodnega doma, Trg celjskih knezov 9, Celje.


Kontaktna oseba:
Renata Poteko
tel. 03 42 65 604
elektronski naslov: renata.poteko@celje.si

Rok za oddajo pisne prijave na objavo: do 14.10.2022 do 12.30 ure v Glavno pisarno MOC (vhod s Trga celjskih knezov) ali po e-pošti: mestna.obcina@celje.si do 24.00 ure.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje