Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb in obnove sakralne dediščine v Mestni občini Celje

Dokumentacija:

Upravičenci do sredstev: fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje obnove uličnih fasad (SKLOP I) in sofinanciranje obnove sakralne dediščine (SKLOP II). Upravičeni so stroški obnove ulične fasade z elementi fasade, ki se je pričela po 30.6.2021 in katere gradbena dela bodo dokončana najkasneje do 5.11.2022 (SKLOP I) ter stroški obnove notranjščine in zunanjega dela razglašenih sakralnih spomenikov, ki se je pričela po 30.6.2021 in bo dokončana najkasneje do 5.11.2022 (SKLOP II).

Za finančne spodbude je Mestna občina Celje v proračunu za leto 2022 zagotovila sredstva v skupni višini 150.000,00 EUR. Od tega zneska je za SKLOP I (ulične fasade) namenjeno 100.000,00 EUR in za SKLOP II (sakralna dediščina) 50.000,00 EUR. V odvisnosti od prejetih vlog na razpis se lahko zneski ustrezno spremenijo. Mestna občina Celje dodeljuje finančne spodbude za SKLOP I v višini 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z DDV, vendar ne več kot 25.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo ulične fasade. Za SKLOP II Mestna občina Celje dodeljuje finančne spodbude v višini do 50% vrednosti upravičenih stroškov investicije. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020.

Rok za oddajo ponudb: do vključno 24.6.2021 za SKLOP I in za sklop II, in sicer:
po pošti priporočeno na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (upošteva se datum poštnega žiga do vključno 24.6.2022 za SKLOP I in za SKLOP II),
osebno v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do vključno 24.6.2022 za SKLOP I in za SKLOP II.

Odpiranje ponudb: po preteku razpisnega roka.

Dodatne informacije o razpisu bodo objavljene na spletni strani Mestne občine Celje. Morebitna vprašanja lahko interesenti zastavijo pisno do 15. 6. 2022 na naslov mestna.obcina@celje.si. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje najpozneje do 17.6.2022 na istem mestu kot prvotna objava predmetnega razpisa.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje