Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Celje v letu 2022

Kontaktna oseba:
Jerko Malinar, višji svetovalec
tel. št.: 03/42 65 868 in 03/42 65 860
e-mail: jerko.malinar@celje.si

Celotno dokumentacijo lahko prevzamete tukaj: ZIP
Pripomoček glede priprave vloge: KLIK

Dokumentacija vsebuje:
 • obvestilo izvajalcem
 • besedilo razpisa
 • navodila za pripravo in oddajo prijave
 • vzorec pogodbe
 • prijavni obrazci
 • obrazci za poročila
 • izjava
 • končno poročilo
 • Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC (spremembe in dopolnitve ter NPB)
 • Letni program športa v MOC v letu 2022
 • seznam prednostnega programa športa v MOC 2022-2023
 • sklep o začetku postopka

ROK ZA ODDAJO PRIJAV: petek, 28.1.2022 (priporočeno po pošti ali osebno v glavni pisarni Mestne občine Celje)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje