Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnega prostora-telovadnice na naslovu Vodnikova 10, 3000 Celje

Priloge:

Rok za oddajo ponudb: do vključno 8.12.2021 do vključno 10:00 ure.
Odpiranje ponudb bo 8.12.2021 ob 10:45 uri na sedežu Mestne občine Cele, v sobi pod dvorano Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Kontaktna oseba:
Tina Horvat Alt,
tel.: 03/42 65 668.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje