Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb in obnove sakralne dediščine v Mestni občini Celje številka JR-SOFSTB-2021

Dokumentacija:


Upravičenci do sredstev: fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje obnove uličnih fasad (SKLOP I) in sofinanciranje obnove sakralne dediščine (SKLOP II).

Upravičeni so stroški obnove ulične fasade z elementi fasade, ki se je pričela po 22.6.2020 in katere gradbena dela bodo dokončana najkasneje do 5.11.2021 (SKLOP I) ter stroški obnove notranjščine in zunanjega dela razglašenih sakralnih spomenikov, ki se je pričela po 3.6.2019 in bo dokončana najkasneje do 5.11.2021 (SKLOP II).

Za finančne spodbude je Mestna občina Celje v proračunu za leto 2021 zagotovila sredstva v skupni višini 150.000,00 EUR. Od tega zneska je za SKLOP I (ulične fasade) namenjeno 100.000,00 EUR in za SKLOP II (sakralna dediščina) 50.000,00 EUR. V odvisnosti od prejetih vlog na razpis se lahko zneski ustrezno spremenijo.

Mestna občina Celje dodeljuje finančne spodbude za SKLOP I v višini 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z DDV, vendar ne več kot 25.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo ulične fasade. Za SKLOP II Mestna občina Celje dodeljuje finančne spodbude v višini do 50% vrednosti upravičenih stroškov investicije. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020.

Rok za oddajo ponudb: do vključno 30.6.2021 za SKLOP I in za sklop II, in sicer:

  • po pošti priporočeno na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (upošteva se datum poštnega žiga do vključno 30.6.2021 za SKLOP I in za SKLOP II),
  • osebno v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do vključno 30.6.2021 za SKLOP I in za SKLOP II.

Odpiranje ponudb: po preteku razpisnega roka.

Dodatne informacije o razpisu bodo objavljene na spletni strani Mestne občine Celje. Morebitna vprašanja lahko interesenti zastavijo pisno do 22.6.2021 na naslov mestna.obcina.celje@celje.si. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje najpozneje do 24.6.2021 na istem mestu kot prvotna objava predmetnega razpisa.

VPRAŠANJE ŠT. 1:
Pozdravljeni! V medijih sem zasledila razpis za sofinanciranje obnove fasad mestnega jedra. Stanovalci se že več let odločamo o obnovi in izolaciji fasade, pa nikoli nismo sklepčni. (75% vseh lastnikov) Zanima me, če stavba Razlagova 3, spada v ta razpis, ali samo mestno jedro, kjer je peš cona. Če spadamo zraven, koliko procentov predračuna uličnega dela fasade, bi bilo subvencionirano. Hvala za odgovor!

ODGOVOR NA VPRAŠANJE ŠT. 1:
Spoštovani, Skladno z vsebino Razpisne dokumentacije je predmet javnega razpisa sofinanciranje obnove uličnih fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. Iz priložene skice Starega mestnega jedra in Odloka o zazidalnem načrtu Starega mestnega jedra Celje, ki sta priloga in sestavni del Razpisne dokumentacije je razvidno, da stavba z naslovom Razlagova ulica 3, Celje, stoji na območju ZN Staro Mestno jedro in tako glede tega izpolnjuje pogoj za prijavo na javni razpis. Nadalje skladno z vsebino Razpisne dokumentacije Mestna občina Celje za SKLOP I dodeljuje finančne spodbude v višini 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z DDV za sofinanciranje ulične fasade, vendar ne več kot 25.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo ulične fasade. Lep pozdrav!

VPRAŠANJE ŠT. 2:

Spoštovani! Imam vprašanje glede razpisa za sofinanciranje fasade v starem mestnem jedru. Na stavbi, v Gosposki 9a bi radi obnovili fasado, seveda z dogovorom Zavoda za kulturno dediščino. Zanima me, če naša stavba spada v vaš razpis; zahodna stran je obrnjena na ulico, južna proti Muzejskemu trgu. Hvala za odgovor.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE ŠT. 2:
Spoštovani, Skladno z vsebino Razpisne dokumentacije je predmet javnega razpisa sofinanciranje obnove uličnih fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. Iz priložene skice Starega mestnega jedra in Odloka o zazidalnem načrtu Starega mestnega jedra Celje, ki sta priloga in sestavni del Razpisne dokumentacije je razvidno, da stavba z naslovom Gosposka ulica 9 A, Celje, stoji na območju ZN Staro Mestno jedro in tako glede tega izpolnjuje pogoj za prijavo na javni razpis. Lep pozdrav!

VPRAŠANJE ŠT. 3:

Spoštovani! Lepo prosim za tolmačenje, ali spada območje Gregorčičeve ulice k staremu mestnemu jedru. Obnavljali bi vilo na Gregorčičevi 7 vključno s streho, fasado in delom kamnitih okraskov na strehi, fasadi ter balkonih. Lega zgradbe je na pomembni lokaciji, na križišču med Zdravstvenim domom in Gimnazijo Celje – Center. Za odgovor hvala v naprej, pozdrav.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE ŠT.3:
Spoštovani, Skladno z vsebino Razpisne dokumentacije je predmet javnega razpisa sofinanciranje obnove uličnih fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. Iz priložene skice Starega mestnega jedra in Odloka o zazidalnem načrtu Starega mestnega jedra Celje, ki sta priloga in sestavni del Razpisne dokumentacije je razvidno, da stavba z naslovom Gregorčičeva ulica 7, Celje, ne stoji na območju, ki ga ureja ZN Staro mestno jedro in tako glede tega ne izpolnjuje pogoja za prijavo na javni razpis. Pojasnjujemo, da stavba z naslovom Gregorčičeva ulica 7, Celje, stoji na območju, ki ga ureja ZN Glazija.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje