Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Celje v letu 2021

Kontaktna oseba:
Jerko Malinar, višji svetovalec
tel. št.: 03/42 65 868 in 03/42 65 860
e-mail: jerko.malinar@celje.si

Celotna okumentacija:
Pripomoček glede priprave vloge:

Dokumentacija vsebuje:
 • obvestilo izvajalcem
 • besedilo razpisa
 • navodila za pripravo in oddajo prijave
 • vzorec pogodbe
 • prijavni obrazci
 • obrazci za poročila
 • izjava
 • Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC (spremembe in dopolnitve ter NPB)
 • Letni program športa v MOC v letu 2021
 • seznam prednostnega programa športa v MOC 2020-2021
 • sklep o začetku postopka

ROK ZA ODDAJO PRIJAV:
petek, 15.1.2021 (priporočeno po pošti ali osebno v glavni pisarni Mestne občine Celje – odvisno od razmer: spremljajte javne objave o dostopu do občinske stavbe)


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje