Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA VZDRŽEVANJA IN IZVEDBO POSODOBITVE INFRASTRUKTURE JAVNE RAZSVETLJAVE V MESTNI OBČINI CELJE

Javni partner: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Številka javnega razpisa: 4305-2/2020

Objava na Portalu javnih naročil in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije – v podatkovni zbirki portala TED - oznaka naročila je JN000464/2020-B01.

Prijavitelje vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z Navodili za izdelavo prijave, pogoji in merila:

Rok za prejem prijav je 05.05.2019 do 11:00 ure v informacijskem sistemu »e-JN«. Rok za zastavljanje vprašanj: 06.04.2020 do 11.00 izključno preko Portala javnih naročil ( https://www.enarocanje.si )

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje