Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

OCENITEV IN RAZVRSTITEV ŠPORTNIH DRUŠTEV V KAKOVOSTNE RAZREDE PREDNOSTNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MOC ZA LETI 2020 IN 2021

Kontaktna oseba:
Jerko Malinar, višji svetovalec
tel. št.: 03/42 65 868 in 03/42 65 860
e-mail: jerko.malinar@celje.si

Celotno dokumentacijo lahko prevzamete tukaj: ZIP

Dokumentacija vsebuje:
  • Poziv društvom
  • Navodila za pripravo in oddajo prijave
  • Prijavni obrazci
  • Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC (spremembe in dopolnitve ter NPB)
  • Letni program športa v MOC v letu 2020

ROK ZA ODDAJO PRIJAV:
ponedeljek, 27.1.2020 (izključno priporočeno po pošti – vloge, ki bodo oddane v glavni pisarni MOC ne bodo uvrščene v postopek izbora za dodelitev sredstev)


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje