Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

OCENITEV IN RAZVRSTITEV ŠPORTNIH DRUŠTEV V KAKOVOSTNE RAZREDE PREDNOSTNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MOC ZA LETI 2020 IN 2021

Kontaktna oseba:
Stevan Polimac, višji svetovalec
e-mail: stevan.polimac@celje.si

Celotno dokumentacijo lahko prevzamete tukaj:
ZIP

Dokumentacija vsebuje:
  • Poziv društvom
  • Navodila za pripravo in oddajo prijave
  • Prijavni obrazci
  • Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC (spremembe in dopolnitve ter NPB)
  • Letni program športa v MOC v letu 2020

ROK ZA ODDAJO PRIJAV:
sreda, 26.2.2020 (vloge s pripadajočo dokumentacijo in prilogami se lahko oddajo priporočeno po pošti ali osebno v glavni pisarni MOC)


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje