Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem zemljišč v lasti Mestne občine Celje za postavitev jumbo panojev

 
KONTAKTNA OSEBA:  Renata Poteko tel. 03 42 65 604 
                                    
Razpisna dokumentacija:                                      
Rok za oddajo ponudb: do vključno 19.12.2019 do vključno 10.00 ure v glavno pisarno Mestne občine Celje (pritličje/1 – glavni vhod Trg celjskih knezov 9, Celje).
Odpiranje ponudb: 19.12.2019 ob 10.15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

vprašanje:
Ali izhodiščna cena mesečnega najema zemljišč za postavitev 20 dvostranskih in 7 enostranskih jumbo panojev vključuje tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki jo odmeri Finančna uprava RS in smo jo kot najemniki delov zemljišč v lasti Mestne občine Celje dolžni plačevati v višini cca 80 EUR za oglasni pano na leto?
odgovor:
Najemnik je dolžan poleg najemnine za zemljišča, na katerih bodo postavljeni jumbo panoji, plačevati tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča skladno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 83/16, 59/19), ki se odmeri z odločbo FURS. Orientacijsko znaša trenutno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na letni ravni cca. 80 EUR/pano.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje