Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje v letu 2019


Št. zadeve: 331-1/2019

Dokumentacija:Rok za oddajo vlog: 27.9.2019
Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje najkasneje do petka, 27.9.2019, do 14.00 ure. Vloge morajo biti predložene v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE 2019«.

Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici. Na prvo stran ovojnice je obvezno nalepiti »OBRAZEC OVOJNICA« z napisom »NE ODPIRAJ - RAZPIS MALE ČISTILNE NAPRAVE 2019« in nazivom ter naslovom vlagatelja.

ROK za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev: 15.11.2019
Zahtevki za izplačilo sredstev morajo biti oddani na Mestno občino Celje ne glede na način dospetja najkasneje do 15.11.2019. 
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2019.
Odpiranje vlog ne bo javno.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/42 65 750 (Suzana Bekić) ali v glavni pisarni Mestne občine Celje.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje