Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

Javno naročilo: »Dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov in / ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v letih 2020 - 2023

Oznaka pri naročniku: JN-1-2019-B (št. zadeve 4305-15/2019)
Objava naročila na Portalu javnih naročil in portalu TED.

Dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: 24.07.2019 vključno 11:00 v aplikaciji E-JN , finančno zavarovanje za resnost ponudbe pa v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (fizična oddaja). Odpiranje ponudb bo 24.07.2019 ob 11:01 v aplikaciji E-JN, odpiranje ovojnice s finančnim zavarovanjem za resnost ponudbe pa istega dne ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil: (www.enarocanje.si)

Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje