Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

DOBAVA, IMPLEMENTACIJA IN VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM IN KRMILJENJE DOKUMENTNIH PROCESOV TER MIGRACIJA PODATKOV IZ NAROČNIKOVEGA OBSTOJEČEGA SISTEMA V NOVI INFORMACIJSKI SISTEM

Oznaka pri naročniku: JNMV-8-2018-S (št. zadeve 430312/2018)
Objavljeno na Portalu javnih naročil

Dokumentacija:

Roki:
  • Rok za zastavljanje vprašanj: do 10.5.2019 17.5.2019 do 10.00. Ponudniki vprašanja zastavljajo izključno preko Portala javnih naročil (www.enarocanje.si), kjer bo naročnik tudi objavil vse odgovore.
  • rok za oddajo ponudb: do 17. 5. 2019 24.5.2019 do 12.00 na eJN, zavarovanje za resnost ponudbe pa v glavno pisarno MOC Do istega datuma in ure (ne glede na način pošiljanja oz. dostave).
  • odpiranje ponudb: 17. 5. 2019 24.5.2019 ob 12. 15 na eJN.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje