Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javno naročilo: »Izgradnja komunalne infrastrukture DN10«

Objavljeno na Portalu javnih naročil z oznako naročila JN002105/2019-B01. 
Št. objave v Ur. l. EU (TED): 2019/s 070-163917

Dokumentacija:

Rok za zastavljanje vprašanj: 17.04.2019 do 10:00 izključno preko www.enaročanje.si, kjer bo naročnik tudi objavil odgovore.
Rok za oddajo ponudb:
 do vključno 07.05.2019 do vključno 12:00 ure na eJN 
(zav. za resnost do istega datuma in ure v Glavno pisarno naročnika ne glede na način pošiljanja/dostave).
Odpiranje ponudb: bo 07.05.2019, in sicer ob 12:01 uri v informacijskem sistemu eJN.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje