Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

Javno naročilo: Inženirske storitve pri projektu "UREDITEV MREŽE KOLESARSKIH POVEZAV V MESTNI OBČINI CELJE«

Oznaka pri naročniku: JNMV-1-2019-S (št. zadeve 4305-1/2019)
Objavljeno na Portalu javnih naročil z oznako naročila JN002123/2019-W01.

Dokumentacija:

»Skladno z objavljenim obvestilom Popravek (EU 14 - SL) na Portalu javnih naročil objavlja naročnik zaradi pravilne navedbe glede sofinanciranja projekta popravljeno razpisno dokumentacijo (pdf).«

Rok za oddajo ponudb: do vključno 24.04.2019 do vključno 11:00 ure (eJN).
Odpiranje ponudb bo 24.04.2019, in sicer ob 11:01 uri v informacijskem sistemu eJN.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil

Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje