Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

»Izbira izvajalca gradbeno – obrtniških del za projekt Generator - okoljsko manj obremenjujoča gradnja«

Objava na portalu JN št. JN008600/2018-B01

Ogled objekta Gubčeva 1 v Celju bo v petek, 21. 12. 2018 s pričetkom ob 10.00 pri stranskem vhodu v stavbo (iz Lilekove ulice).
Ponudniki lahko zastavijo vprašanja izključno preko Portala JN do 10. 1. 2019 do 10.00
Oddaja ponudb: 21.1.2019 do 12.00 preko eJN; zavarovanje za resnost do tega roka v Glavno pisarno MOC; Trg celjskih knezov 9, Celje
Odpiranje ponudb: 21. 1. 2019 ob 12.01 preko eJN

Dokumentacija:

Naročnik bo organiziral dodaten termin ogleda. Ogled je sicer neobvezen, a glede na izkušnje iz prejšnjega neuspešno izvedenega postopka zelo priporočljiv. Ogled bo v torek, 8. 1. 2019 s pričetkom ob 11. uri na naslovu Gubčeva 1, Celje (pri stranskem vhodu iz Lilekove ulice). Zainteresirani ponudniki naj se predhodno najavijo po el. pošti: mateja.bohm@celje.si. Najave sprejemamo do torka, 8. 1. 2019 do 10.00. V primeru, da najavljenih ponudnikov ne bo, ogled ne bo izveden.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje