Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

Javni razpis za podelitev koncesije (javno naročilo): »IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IZVAJANJE JAVNIH LINIJSKIH PREVOZOV V MESTNEM PROMETU MESTNE OBČINE CELJE«

Oznaka pri naročniku: JN-6-2018-S (št. zadeve 371-16/2018)
Objavljeno na Portalu javnih naročil in TED, oznaka naročila je JN007426/2018-B01.

Dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: do vključno 22.11.2018 do vključno 13:00 ure.
Odpiranje ponudb bo 22.11.2018 ob 13:01 uri v informacijskem sistemu eJN, odpiranje preostalega dela ponudbene dokumentacije pa ob 13:30 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil: (www.enarocanje.si)

Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje