Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

JN: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za Mestno občino Celje (MOC), pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MOC in druge pravne osebe, v katerih ima MOC prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju za obdobje štirih let

OZNAKA NAROČNIKA: 4303-10/2018

Dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb:  do vključno 22. 10. 2018 do vključno 10.00 ure
Samodejno elektronsko odpiranje ponudb dne 22. 10. 2018 ob 10.30 uri

Naročnik MOC sprejema vprašanja in nanje odgovarja izključno preko spletne strani: www.enarocanje.si

Kontakt: Katja Sentočnik, 03 42 65 874

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje