Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

JN: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za Mestno občino Celje (MOC), pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MOC in druge pravne osebe, v katerih ima MOC prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju za obdobje štirih let

OZNAKA NAROČNIKA: 4303-10/2018

Dokumentacija:

Vprašanja in odgovori:


Rok za oddajo ponudb:  do vključno 22. 10. 2018 do vključno 10.00 ure
Samodejno elektronsko odpiranje ponudb dne 22. 10. 2018 ob 10.30 uri

Naročnik MOC sprejema vprašanja in nanje odgovarja izključno preko spletne strani: www.enarocanje.si

Kontakt: Katja Sentočnik, 03 42 65 874

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje