Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Mestne občine Celje za namen lokalnih volitev 2018 


Mestna občina Celje bo zagotovila vsakemu organizatorju volilne kampanje:

eno (1) brezplačno plakatno mesto velikega formata (t.i. jumbo pano)
 
in
 
deset (10) brezplačnih plakatnih mest dimenzije največ 100 x 70 cm (t.i. drobno plakatiranje).
 
Organizator volilne kampanje se lahko za morebitna dodatna plakatna mesta pod komercialnimi pogoji dogovori s podjetji Europlakat d.o.o., Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana, Reklama d.o.o., Ul. XIV. divizije 6, Celje ali DIXI d.o.o., Murnova ulica 18, 3202 Ljubečna, ki so izvajalci oglaševanja v Mestni občini Celje z ustreznim dovoljenjem za opravljanje te dejavnosti.
 
Postavljanje novih oglasnih površin ni dovoljeno.
 
Pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest na podlagi te objave bo izpolnil organizator volilne kampanje s pisno prijavo na naslov:
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do 16.10.2018.
Prijavi mora do navedenega datuma priložiti tudi dokazilo o odprtju TRR za potrebe volilne kampanje, kot določa 16. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPoIS-D in 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13).

Kontaktna oseba: Renata Poteko
Telefon:
03 42 65 604
Elektronski naslov:
renata.poteko@celje.si

Rok za oddajo pisne prijave na objavo:
do 16.10.2018 do 15.00 ure v Glavno pisarno MOC (vhod s Trga celjskih knezov) 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje