Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

Zbiranje pobud za gozdnogospodarski načrt GGE

Celje, 30. marec 2018 - Zavod za gozdove Slovenije je v skladu s 14. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (Ur. list RS št. 110/07) začel z zbiranjem pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Celje s prvim letom veljavnosti 2019.

Gozdovi so simbol prostorske in naravne identitete Slovenije. Usmerjanje gospodarjenja z gozdovi je zahtevno in dolgoročno pomembno usklajevanje javnih in zasebnih interesov, zato lahko pri njem sodelujejo javnosti in lastniki gozdov. Celjska enota Zavoda za gozdove Slovenije vse zainteresirane vabi, da s svojimi pobudami in predlogi sodelujejo pri obnovi gozdnogospodarskih načrtov ter tako pomembno prispevajo k njihovi še večji kakovosti.

Dokumentacija:

ROK za oddajo pobud: 31. 5. 2018

Pobude posredujte po elektronski pošti na naslove kontaktnih oseb, ki so navedeni ob besedilu preteklih načrtov, ali po navadni pošti na naslove območnih enot, ki jih tudi najdete na spletni strani ZGS.

Podatki o gozdovih iz trenutno veljavnih gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot so dosegljivi na spletnem pregledovalniku Zavoda za gozdove Slovenije.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje