ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Celje v letu 2018

Kontaktna oseba:
 
Jerko Malinar, svetovalec
tel.: 03 42 65 868 ali 03 42 65 860

e-mail: jerko.malinar@celje.siA.)

I. Razpisna dokumentacija

1.  Javni razpis - besedilo razpisa
2.  Obvestilo izvajalcem o objavi razpisa
3.  Navodilo za pripravo in oddajo prijave


II. Prijavni obrazci (podatki o izvajalcu)

4.  Obrazec ŠPORT 2018 1 - Splošni podatki o izvajalcu
5.  Obrazec ŠPORT 2018 2 - Podatki o članstvu in kadrovski strukturi

III. Prijavni obrazci (podatki o izvajanju vsebin in razvojnih ter strokovnih nalog - programi športnih društev, zveze športnih društev in drugih izvajalcev)  

6.   Obrazec ŠPORT 2018 3 - Prostočasna ŠV otrok, mladine in študentov - programi redne vadbe
7.   Obrazec ŠPORT 2018 3A - Prostočasna ŠV otrok, mladine in študentov - tečaji plavanja v vrtcih
8.   Obrazec ŠPORT 2018 3B - Prostočasna ŠV otrok, mladine in študentov - tečaji plavanja v OŠ
9.   Obrazec ŠPORT 2018 3C - Prostočasna ŠV otrok, mladine in študentov - tečaji drsanja v OŠ
10. Obrazec ŠPORT 2018 3D - Prostočasna ŠV otrok, mladine in študentov - medšolska tekmovanja OŠ
11. Obrazec ŠPORT 2018 3E - Prostočasna ŠV otrok, mladine in študentov - programi v šolskih počitnicah
12. Obrazec ŠPORT 2018 3F - Prostočasna ŠV otrok, mladine in študentov - medšolska tekmovanja SŠ
13. Obrazec ŠPORT 2018 4 - Prednostni program športa - Športne šole individualnih športnih panog
14. Obrazec ŠPORT 2018 5 - Prednostni program športa - Športne šole kolektivnih športnih panog
15. Obrazec ŠPORT 2018 6A - Športna rekreacija in šport starejših - programi redne vadbe
16. Obrazec ŠPORT 2018 6B - Športna rekreacija in šport starejših - Šport odraslih s posebnimi potrebami
17. Obrazec ŠPORT 2018 6C - Športna rekreacija in šport starejših - Športne igre Celja
18. Obrazec ŠPORT 2018 6D - Športna rekreacija in šport starejših - Mesec športa
19. Obrazec ŠPORT 2018 7 - Kakovostni šport - članske ekipe
20. Obrazec ŠPORT 2018 7A - Kakovostni šport - nastopi članskih ekip v mednarodnih ligah
21. Obrazec ŠPORT 2018 8 - Vrhunski šport - priprave na mednarodna tekmovanja
22. Obrazec ŠPORT 2018 9 - Šport invalidov - programi redne vadbe
23. Obrazec ŠPORT 2018 10 - Vzdrževanje športnih objektov
24. Obrazec ŠPORT 2018 11A - Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strok. kadrov - organizacija seminarjev
25. Obrazec ŠPORT 2018 12 - Organizacija športnih prireditev
26. Obrazec ŠPORT 2018 13A - Mednarodna in medobčinska dejavnost - igre šolarjev
27. Obrazec ŠPORT 2018 14 - Priznanja športnikom, športnim delavcem, organizacijam
28. Obrazec ŠPORT 2018 15A - Založniška dejavnost ter informatika - dejavnost zveze
29. Obrazec ŠPORT 2018 16 - Meritve in testiranje športnikov ter svetovanja
30. Obrazec ŠPORT 2018 18 - Delovanje zveze

31. Vzorec pogodbe
32. Vzorec ovojnice


IV. Poročilo o izvedbi športne prireditve

33. Obrazec POROČILO O PRIREDITVI ŠP 1 - tekmovalna prireditev
34. Obrazec POROČILO O PRIREDITVI ŠP 2 - mednarodna prireditev
35. Obrazec POROČILO O PRIREDITVI ŠP 3 - množična rekreativna prireditev

V. Izjava

36. Obrazec ŠPORT 2018 - Izjava

B.)


1. Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC (2008)
2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC (2013)
3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC (2017)
4. Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC (neuradno prečiščeno besedilo)

5. Letni program športa v MOC v letu 2018

6. Seznam športnih društev uvrščenih v kakovostne razrede prednostnega programa športa v letih 2018 in 2019


Rok za oddajo prijav: petek, 16. 3. 2018
(izključno priporočeno po pošti – vloge, ki bodo oddane v glavni pisarni MOC ne bodo uvrščene v postopek izbora za dodelitev sredstev).

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje