Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

Javno naročilo: Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev v letih 2018-2021

Objava na Portalu JN: JN009229/2017-B01 (objava v TED: 430675-2017)
Rok za oddajo ponudb: do vključno 28.11.2017 do vključno 10:00
Odpiranje ponudb: 28.11.2017 ob 10:15 na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko spletne strani www.enarocanje.si.

Dokumentacija:


Spremembe razpisne dokumnetacije za naročilo: Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev v letih 2018-2021


Naročnik je dne 9.11.2017 v objavo na Portal javnih naročil poslal posredoval popravek Objave javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije z oznako: JN009229/2017-B01 (objava v TED: 430675-2017). Spremembe se nanašajo na točko 7. razpisne dokumentacije, ter na Obrazec 2 (Ponudbena cena).
 
Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo popravke razpisne dokumentacije.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje