Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

Javni poziv za dodelitev sredstev za sanacijo delov uličnih fasad – odstranitev grafitov v starem mestnem jedru Celja in vplivnem območju starega mestnega jedra

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je izbira stavb v starem mestnem jedru Celja in vplivnem območju starega mestnega jedra, za katere bo Mestna občina Celje dodelila sredstva za sanacijo delov uličnih fasad, ki so poškodovani z grafiti.

Upravičen strošek obnove je strošek sanacije samo tistega dela fasade, ki je poškodovan z grafiti, to je strošek odstranitve grafita in prebarvanje poškodovanega dela fasade.

MOC ima za predmet tega razpisa zagotovljena sredstva v skupni višini 2.700,00 EUR. Višina financiranja znaša do 100 % vrednosti priznanih stroškov vključno z ddv.

Upravičenci do sredstev: fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki.

Dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb:
Prijavitelji lahko svoje vloge oddajo do porabe proračunskih sredstev oziroma najpozneje do vključno 7.11.2017.


Odpiranje ponudb: po prejemu vloge.

Kontaktne osebe:
Sandi Marzidošek
Tel.: 03 42 65 724
E-mail: sandi.marzidosek@celje.si

Marjana Palir
Tel.: 03 42 65 804
E-mail: marjana.palir@celje.si

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje