Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

Dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov in / ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom za obdobje od 1. 1. 2018 (od 0.00 ure) do 31. 12. 2021 (do 24.00)

Oznaka pri naročniku: JN-1-2017-B (št. zadeve 4305-5/2017)
Objava naročila na Portalu javnih naročil 26.6.2017, oznaka naročila JN006358/2017-B01

Dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: do vključno 01.08.2017 do vključno 11:00.
Odpiranje ponudb: 01.08.2017 ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.
Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si.

Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje