Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javna dražba z zviševanjem izklicne cene za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje

KONTAKTNA OSEBA:
Aleksandra Rezar
tel. 03 42 65 641

Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje sejna soba (II. nadstropje), dne 23.7.2020 ob 10.00 uri.

Dokumentacija:

Javna dražba z zviševanjem izklicne cene za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje

KONTAKTNA OSEBA:    Aleksandra Rezar tel. 03 42 65 641

Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje sejna soba (II. nadstropje), dne 14.7.2020 ob 10.00 uri.


Dokumentacija: 

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2020 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije

Dokumentacija:

Kontaktna oseba:
Polona Inkret
Telefon: 03 425 33 50
Elektronski naslov: polona.inkret@energetika-ce.si

Rok za oddajo vloge na razpis: Vlagatelji morajo po izvedeni naložbi in najkasneje do 30.10.2020 do 13:00, pod pogojem, da so razpoložljiva sredstva še na voljo, na naslov: Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1,3000 Celje; oddati vlogo v slovenskem jeziku z vsemi dokazili in prilogami, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisa po pošti.

JR: Javni razpis za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Celje in Republike Slovenije za leto 2020

Razpisna dokumentacija:

Kontaktna oseba :
Anica Šepetavc
Tel.: 03 42 65 878
E-mail: anica.sepetavc@celje.si

Vloge je mogoče oddati po pošti ali v glavni pisarni MOC najkasneje do:
  • vključno 15. aprila 2020 za dogodke, prireditve in projekte, ki so se oz. se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2020
  • vključno 1. septembra 2020 za dogodke, prireditve in projekte, ki se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2020

Zaradi izrednih razmer podaljšujemo rok za prijavo do 22. maja 2020

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje