Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je objavila Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem / Julij 2022.

Razpisna dokumentacija in vloga sta dosegljivi na spletni strani: https://www.nepremicnine-celje.si/sluzbena-stanovanja/najemnina-39/.

Vse informacije v zvezi z razpisom dobite po telefonu v času uradnih ur: ponedeljek, petek od 8. - 11. ure, sreda od 8. -11. ure in 15- -17. ure na telefonski številki 03 42 65 116 - Darja Pavlina ali v tajništvu družbe tel. 03 42 65 100 oz. po elektronski pošti nepremicnine@cellje.si.

Rok za oddajo vlog je 15. 7. 2022 do 11. ure. 


Javna dražba z zviševanjem izklicne cene za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje

KONTAKTNA OSEBA:
Maja Friedrich in Tina Horvat Alt
tel. 03 42 65 600

Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba se bo vršila v sejni sobi pod dvorano Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, dne 21.7.2022 ob 11.00 uri.

Dokumentacija:

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2022 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije

Predmetni javni razpis je bil objavljen dne 24.6.2022, v Uradnem listu RS št.:87, 24.6.2022.

Razpisna dokumentacija:


Kontaktna oseba:
Polona Inkret
Tel.: 03 425 33 50
E-mail: polona.inkret@energetika-ce.si


Rok za oddajo ponudb: Vlagatelji morajo po izvedeni naložbi in najkasneje do 30. 11. 2022, do 13:00, pod pogojem, da so razpoložljiva sredstva še na voljo, na naslov: Energetika Celje javno podjetje, d. o. o., Smrekarjeva ulica 1,3000 Celje; oddati vlogo v slovenskem jeziku z vsemi dokazili in prilogami, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisa po pošti.

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem čakalnic na avtobusnih postajališčih in kolesarskih nadstrešnic v lasti Mestne občine Celje za namen postavitve svetlobnih vitrin

Razpisna dokumentacija:

Kontaktna oseba:
Renata Poteko
Tel.: 03 42 65 600
E-mail: renata.poteko@celje.siRok za oddajo ponudb: do vključno 21.7.2022 do 10.00 ure v glavno pisarno Mestne občine Celje (pritličje/1 – glavni vhod Trg celjskih knezov 9, Celje).

Odpiranje ponudb:
21.7.2022 ob 10.15 uri v sejni sobi Mestne občine Celje-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo (II. nadstropje), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje