JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javno povabilo  za članstvo v stalnih strokovnih komisijah Mestne občine Celje na področju kulture


Rok za prijavo je: 5. 3. 2024.

Mestna občina Celje vabi vse zainteresirane kandidate in kandidatke, da do 5. marca 2024 podajo kandidaturo za članstvo v stalnih strokovnih komisijah.

Dokumentacija:

Dodatna pojasnila:
Vlado Kožel
03 42 65 886
vlado.kozel@celje.si

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje v letu 2024


Razpisna dokumentacija:

Kontaktna oseba:
Ingrid Holobar
Tel: 03 42 65 639


Rok za oddajo ponudb:
do vključno 20. 9. 2024

OBVESTILA O KONČANIH POSTOPKIH IZBIRE KANDIDATA


  1. Obveščamo vas, da je postopek izbire kandidata za zasedbo prostega delovnega mesta »finančnik VII/2-I« v Sektorju za finance na Oddelku za splošne zadeve, ki je bilo dne 28. 11. 2023 objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, končan z izbiro kandidata.
  2. Obveščamo vas, da je postopek izbire kandidata za zasedbo prostega delovnega mesta »občinski redar« v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec, ki je bilo dne 30. 10. 2023 objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, končan z izbiro kandidata.
  3. Obveščamo vas, da je postopek izbire kandidata za zasedbo prostega delovnega mesta »strokovni sodelavec VII/2-I« v Službi za evropske zadeve v Kabinetu župana, ki je bilo dne 2. 11. 2023 objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, končan z izbiro kandidata.

Javni poziv za odobritev najema javnih objektov v lasti Mestne občine Celje pod ugodnejšimi pogoji za leto 2024


Razpisna dokumentacija:

Kontaktna oseba: 
Anica Šepetavc
tel.:  03 42 65 878
e-mail: anica.sepetavc@celje.si

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje