Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2021 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije

Dokumentacija:
Kontaktna oseba:
Polona Inkret
Telefon: 03 425 33 50
Elektronski naslov: polona.inkret@energetika-ce.si

Rok za oddajo vloge na razpis:
Vlagatelji morajo po izvedeni naložbi in najkasneje do 29.10.2021 do 13:00, pod pogojem, da so razpoložljiva sredstva še na voljo, na naslov: Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1,3000 Celje; oddati vlogo v slovenskem jeziku z vsemi dokazili in prilogami, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisa po pošti.

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje

KONTAKTNA OSEBA:
Maja Friedrich tel. 03 42 65 209
Aleksandra Rezar tel. 03 42 65 641

Rok za oddajo ponudb: do vključno 2.6.2021 do 10.00 ure v glavno pisarno Mestne občine Celje (pritličje/1 – glavni vhod Trg celjskih knezov 9, Celje).
Odpiranje ponudb: 2.6.2021 ob 10.15 uri v sejni sobi pod dvorano Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Dokumentacija:

Objava prostega delovnega mesta FINANČNIK VII/2-II (m/ž) na Oddelku za splošne zadeve

Delovno razmerje: določen čas 12 mesecev.
Rok za prijavo kandidatov: do vključno 18. 5. 2021.

Dokumentacija:

Rekonstrukcija lokalne ceste LC 038011 – Košnica pri Celju, okoljsko manj obremenjujoča gradnja

Št. objave na Portalu JN: JN002814/2021-B01
Rok za zastavljanje vprašanj: 14. 5. 2021 do 10.00, izključno preko www.enarocanje.si
Rok za oddajo ponudb: 26. 5. 2021 do 9.00 preko eJN, zav. za resnost do istega roka v glavno pisarno MOC
Odpiranje ponudb: 26. 5. 2021 ob 9.01 na eJN

Dokumentacija:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje