Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov-predavalnic v objektu Mariborska cesta 7, 3000 Celje

Priloge:


Rok za oddajo ponudb: do vključno 11.5.2021 do vključno 10.00 ure.
Odpiranje ponudb: bo 11.5.2021 ob 10:45 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sobi pod dvorano Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

KONTAKTNA OSEBA:
Tina Alt Horvat tel. 03 42 65 668

Razpis za delovno mesto ravnatelja Vrtca Zarja, Celje

JR: Javni razpis za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Celje in Republike Slovenije za leto 2021

Razpisna dokumentacija:

Kontaktna oseba:
Anica Šepetavc
Tel.: 03 42 65 878
E-mail: anica.sepetavc@celje.si

Vloge je mogoče oddati po pošti ali v glavni pisarni MOC najkasneje do:
  • vključno 14. maja 2021 za dogodke, prireditve in projekte, ki so se oz. se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2021
  • vključno 1. septembra 2021 za dogodke, prireditve in projekte, ki se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2021

Vpis otrok novincev za šolsko leto 2021/22


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje