JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Objava prostega delovnega mesta KOORDINATOR VII/1-PRIPRAVNIK na Oddelku za okolje in prostor ter komunaloDelovno razmerje: določen čas 8 mesecev.
Rok za prijavo kandidatov: do vključno 2. 10. 2023.

Dokumentacija:

OBVESTILO O KONČANEM POSTOPKU IZBIRE KANDIDATA


Obveščamo vas, da je postopek izbire kandidata za zasedbo prostega delovnega mesta »svetovalec-pripravnik« v Sektorju za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, ki je bilo dne 6. 7. 2023 objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, končan z izbiro kandidata.

OBVESTILA O KONČANEM POSTOPKU IZBIRE KANDIDATA1. Obveščamo vas, da je postopek izbire kandidata za zasedbo prostega delovnega mesta »koordinator VII/1-pripravnik« v Službi za šport na Oddelku za družbene dejavnosti, ki je bilo dne 11. 8. 2023 objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, končan z izbiro kandidata.

2. Obveščamo vas, da je postopek izbire kandidata za zasedbo prostega delovnega mesta »višji svetovalec« v Sektorju za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, ki je bilo dne 5. 7. 2023 objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, končan z izbiro kandidata.

Javna dražba z zviševanjem izklicne cene za prodajo premičnin v lasti Mestne občine Celje


KONTAKTNA OSEBA:
Katja Sentočnik 03 42 65 874

Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, sejna soba (II. nadstropje), dne 17.10.2023 ob 13.00 uri.

Priloge:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje