Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Sklenitev okvirnega sporazuma za dobavo potrošnega, gradbenega in tehničnega materiala za potrebe režijskega obrata Mestne občine Celje v letih 2019 in 2020

Objava na portalu JN: JN008128/2018-W01

Dokumentacija:


Rok za zastavljanje vprašanj: 5. 12. 2018 do 10.00 izključno preko portala JN (www.enarocanje.si)

Rok za oddajo ponudb:
do vključno 13. 12. 2018 do 11.00 preko ejn.gov.si, razen za finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki se odda do istega roka osebno v Glavno pisarno MOC, vhod s Trga celjskih knezov.


Odpiranje ponudb:
13. 12. 2018 ob 11.01 na ejn.gov.si


Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje

Kontaktna oseba:
Aleksandra Rezar tel. 03 42 65 641
Renata Poteko tel. 03 42 65 604
Tina Horvat Alt tel. 03 42 65 668

Rok za oddajo ponudb: do vključno 12.12.2018 do vključno 9.00 ure v glavno pisarno Mestne občine Celje (pritličje/1 – glavni vhod Trg celjskih knezov 9, Celje).
Odpiranje ponudb: 12.12.2018 ob 9.15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Dokumentacija:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje