Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Obnova dela starega mestnega jedra Celje za območje trga pri tržnici

Objava na portalu javnih naročil: JN006309/2021-W01

Rok za zastavljanje vprašanj: 27. 9. 2021 do 10.00 izključno preko Portaja JN
Rok za oddajo ponudb: 4. 10. 2021 do 12.00 prejo ejn.gov.si
Oddaja zav. za resnost: 4. 10. 2021 do 12.00 v Glavno pisarno Mestne občine Celje

Dokumentacija:

Javni razpis za financiranje promocije Mestne občine Celje skozi šport v letu 2021


Razpisna dokumentacija:


Kontaktna oseba:  
Anica Šepetavc
Telefon: 03 42 65 878
Elektronska pošta: protokol@celje.si  

Rok za oddajo vlog: 
Vloge z obveznimi prilogami je mogoče oddati po pošti ali v glavni pisarni MOC najkasneje do vključno 1.10.2021.

Objava razpisa za spodbujanje gospodarstva

V Uradnem list RS št. 145/2021 je bil dne 10. 9. 2021 objavljen avni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2021 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP): https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021145.pdf

Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje najkasneje do 27. 9. 2021 do 12. ure.

Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le tako izdelana prijava se bo obravnavana kot popolna.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključno 20. 9. 2021 do 12. ure. Na vprašanja, prejeta po roku, ne bomo odgovarjali. Mestna občina Celje bo odgovore zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave vseh zainteresiranih objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 22. 9. 2021 do predvidoma 14. ure.


Dokumentacija:

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje

KONTAKTNA OSEBA: Aleksandra Rezar tel. 03 42 65 600

Rok za oddajo ponudb: do vključno 23.9.2021 do 9.00 ure v glavno pisarno Mestne občine Celje (pritličje/1 – glavni vhod Trg celjskih knezov 9, Celje).
Odpiranje ponudb: 23.9.2021 ob 9.15 uri v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Dokumentacija:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje