Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2017 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije

Razpisna dokumentacija:

Kontaktna oseba: 
Polona Inkret

Telefon: 03 425 33 50
Elektronski naslov: polona.inkret@energetika-ce.si

Rok za oddajo vloge na razpis:
Vlagatelji morajo po izvedeni naložbi in najkasneje do 1. 10.2017 do 13:00, pod pogojem, da so razpoložljiva sredstva še na voljo, na naslov: Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje.

Oddati vlogo v slovenskem jeziku z vsemi dokazili in prilogami, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisa osebno ali po pošti.

Javno naročilo: Sanacija plazu na cesti JP 533411 in 533413 – Šmartno v Rožni dolini

Oznaka pri naročniku: JNMV-1-2017-G (št. zadeve 4305-2/2017)
Objava naročila na Portalu javnih naročil 13.4.2017, oznaka naročila je JN003202/2017-W01.

Dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb:
do vključno 03.05.2017 do vključno 11:00.
Nov rok za oddajo ponudb: do vključno 10.05.2017 do vključno 11:00.

Odpiranje ponudb bo 03.05.2017 ob 11:15 uri 10.05.2017 ob 11:30 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.
Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko spletne strani: (www.enarocanje.si).

Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640

Objava prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »vodja sektorja – višji svetovalec (m/ž)«

Na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije je objavljeno prosto uradniško delovno mesto na položaju »vodja sektorja – višji svetovalec (m/ž)« , v Sektorju za prostorsko načrtovanje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.

Delovno razmerje za določen čas 12 mesecev.


Rok za prijavo: do vključno 26. 4. 2017


Dokumentacija:

JN: IZBIRA IZVAJALCA ZA OPRAVLJANJE STORITEV DNEVNIH PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V MESTNI OBČINI CELJE ZA ŠOL. LETA 2017/2018, 2018/2019 IN 2019/2020

Dokumentacija:

Rok za vprašanja: 18. 4. 2017 do 10.00 izključno preko portala www.enarocanje.si

Rok za oddajo ponudb: 3. 5. 2017 do 11.00 v Glavno pisarno Mestne občine Celje, vhod s Trga celjskih knezov.

Odpiranje ponudb: 3. 5. 2017 ob 11.15 v sejni sobi Oddelka za družbene dejavnosti, II. nadstropje.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje