Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javni razpis za izbor uporabnikov programa socialnih kolonij v Celjskem domu v Baški (otok Krk, Hrvaška) in pridobitev nepovratnih sredstev za subvencioniranje storitev programa socialnih in programa zdravstvenih kolonij za leto 2019

Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo vlog:
Do vključno 21. 5. 2019

Kontaktna oseba:
Celeia d.o.o. PE Celje
Kosovelova 14
3000 Celje
03 49 25 886
info@celeia.si

Javno naročilo: »oblikovanje, izdelava, dobava in vgradnja eksponatov za poljudnoznanstveni park Generator«

Oznaka pri naročniku: JNMV-3-2019-S (št. zadeve 4305-20/2018)
Objavljeno na Portalu javnih naročil z oznako naročila JN002106/2019-B01.
Oznaka objave v Ur.l.EU:2019/S 070-165337

Dokumentacija:

Roki:
  • Rok za zastavljanje vprašanj: do 30. 4. 2019 do 10.00. Ponudniki vprašanja zastavljajo izključno preko Portala javnih naročil (www.enarocanje.si), kjer bo naročnik tudi objavil vse odgovore
  • rok za oddajo ponudb: do 17. 5. 2019 do 12.00 na eJN, zavarovanje za resnost ponudbe pa v glavno pisarno MOC Do istega datuma in ure (ne glede na način pošiljanja oz. dostave)
  • odpiranje ponudb: 17. 5. 2019 ob 12. 01 na eJN

Javno naročilo: »Dobava lahkega tovornega vozila (okoljsko manj obremenjujoče blago) in sejalnice travinja«

Oznaka pri naročniku: JNMV-1-2019-B (št. zadeve 4305-10/2019)
Objavljeno na Portalu javnih naročil z oznako: JN002492/2019-W01

Dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: do vključno 07.05.2019 do vključno 12:00 ure (eJN).
Odpiranje ponudb bo 07.05.2019, in sicer ob 12:01 uri v informacijskem sistemu eJN.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil

Kontaktna oseba:
Tanja Četina, tel. 03/42 
65 640

Javno naročilo: »Izvedba projekta P+R Ulica XIV.divizije Celje«

Oznaka pri naročniku: JNMV-3-2019-G (št. zadeve 4305-7/2019) 
Objavljeno na Portalu javnih naročil z oznako naročila JN002449/2019-W01. 

Dokumentacija:
Rok za oddajo ponudb: do vključno 08.05.2019 do vključno 11:00 ure (eJN). 
Odpiranje ponudb bo 08.05.2019, in sicer ob 11:01 uri v informacijskem sistemu eJN. 

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil

Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje