Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javni razpis za oddajo službenih stanovanj v najem 2019

Družba Nepremičnine Celje d. o. o. je na spletni strani www.nepremicnine-celje.si, objavila Javni razpis za oddajo službenih stanovanj v najem 2019. Stanovanja so namenjena najemnikom, katerih delovanje, ustvarjanje, aktivno državljanstvo, delo in udejstvovanje je pomembno za razvoj Mestne občine Celje.  Družba na razpisu ponuja 5 neopremljenih stanovanj z dobo najema dveh let in možnostjo podaljšanja. Pogoje za udeležbo in dodatne informacije preverite v razpisni dokumentaciji. Javni razpis je odprt do 28. 6. 2019.

Dokumentacija: Najem slubenih stanovanj 2019 Oglas

Eksperimentalna prometna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju

Obj. na portalu JN: JN 003803/2019-B01
Vprašanja lahko zainteresirani ponudniki zastavijo le preko www.enarocanje.si do 12. 6. 2019 do 10:. TU bo naročnik tudi objavil odgovore.

Oddaja ponudb: na ejn.gov.si do 20.6.2019 do 12.00, zavarovanje za resnost v Glavno pisarno Mestne občine Celje (vhod s Trga Celjskih knezov) do istega termina kot velja za oddajo ponudb
odpiranje ponudb: 20. 6. 2019 ob 12.01 na ejn.gov.si

Dokumentacija:

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje

KONTAKTNA OSEBA: Maja Friedrich tel. 03 42 65 209

Rok za oddajo ponudb: do vključno 2.7.2019 do vključno 10.00 ure v glavno pisarno Mestne občine Celje (pritličje/1 – glavni vhod Trg celjskih knezov 9, Celje).
Odpiranje ponudb: 2.7.2019 ob 10.15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Dokumentacija:

Javno naročilo:  » Dobava sejalnice travinja «

Oznaka pri naročniku: JNMV-2-2019-B   (št. zadeve 4305-10/2019)  
Objavljeno na Portalu javnih naročil z oznako: JN003684/2019-W01
 
Dokumentacija:
Rok za oddajo ponudb: do vključno 07.06.2019 do vključno 11:00 ure (eJN). 
Odpiranje ponudb  bo 07.06.2019, in sicer ob 11:01 uri v informacijskem sistemu eJN.
Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil: (www.enarocanje.si)
 
Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje