Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje

Dokumentacija:

Kontaktna oseba:
  • Aleksandra Rezar tel. 03 42 65 641
  • Renata Poteko tel. 03 42 65 604
  • Maja Friedrich tel. 03 42 65 209

Rok za oddajo ponudb: do vključno 5.10.2018 do vključno 10.00 ure v glavno pisarno Mestne občine Celje (pritličje/1 – glavni vhod Trg celjskih knezov 9, Celje).

Odpiranje ponudb: 5.10.2018 ob 10.15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Mestne občine Celje za namen lokalnih volitev 2018 


Mestna občina Celje bo zagotovila vsakemu organizatorju volilne kampanje:

eno (1) brezplačno plakatno mesto velikega formata (t.i. jumbo pano)
 
in
 
deset (10) brezplačnih plakatnih mest dimenzije največ 100 x 70 cm (t.i. drobno plakatiranje).
 
Organizator volilne kampanje se lahko za morebitna dodatna plakatna mesta pod komercialnimi pogoji dogovori s podjetji Europlakat d.o.o., Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana, Reklama d.o.o., Ul. XIV. divizije 6, Celje ali DIXI d.o.o., Murnova ulica 18, 3202 Ljubečna, ki so izvajalci oglaševanja v Mestni občini Celje z ustreznim dovoljenjem za opravljanje te dejavnosti.
 
Postavljanje novih oglasnih površin ni dovoljeno.
 
Pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest na podlagi te objave bo izpolnil organizator volilne kampanje s pisno prijavo na naslov:
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do 16.10.2018.
Prijavi mora do navedenega datuma priložiti tudi dokazilo o odprtju TRR za potrebe volilne kampanje, kot določa 16. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPoIS-D in 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13).

Kontaktna oseba: Renata Poteko
Telefon:
03 42 65 604
Elektronski naslov:
renata.poteko@celje.si

Rok za oddajo pisne prijave na objavo:
do 16.10.2018 do 15.00 ure v Glavno pisarno MOC (vhod s Trga celjskih knezov) 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V MESTNI OBČINI CELJE ZA LETO 2018 ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)

Rok za zastavljanje vprašanj: Vlagatelji lahko zastavijo vprašanja izključno na elektronski naslov mestna.obcina.celje@celje.si do: 
  • Za Ukrep 7 in 8 do 11.09.2018 do 15 ure.
  • Za ostale ukrepe pa do 14.9.2018 do 14 ure.

Mestna občina Celje bo odgovore objavila na tem mestu:
  • Za Ukrep 7 in 8 do 14.9.2018 do 14. ure.
  • Za ostale Ukrepe pa do 19.9.2018 do 17. ure.

Rok za oddajo vlog:
  • Za Ukrep 8 in 9 do 24.9.2018 do 15. ure.
  • Za ostale Ukrepe pa do 28.9.2018 do 14.ure.

Dokumentacija:

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SPODBUD 2018 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije

Razpisna dokumentacija:

Kontaktna oseba: Doroteja Lah
Telefon: 03 425 33 52
Elektronski naslov: doroteja.lah@energetika-ce.si

Rok za oddajo vloge na razpis: Vlagatelji morajo po izvedeni naložbi in najkasneje do 30.10.2018 do 13:00, pod pogojem, da so razpoložljiva sredstva še na voljo, na naslov: Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1,3000 Celje; oddati vlogo v slovenskem jeziku z vsemi dokazili in prilogami, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisa osebno ali po pošti.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje