Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javni naročilo "Gradbena izvedba II. faze prenove dvorišča Celjskega doma z začasnim prometnim priključkom na Ulico XIV. divizije"

 
Številka objave na enarocanje.si (portal javnih naročil):  JN 005818/2020-w01.

Dokumentacija:


Rok za zastavljanje vprašanj:
28.9. 12020 do 10.00 izključno preko Portala javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb in zavarovanja za resnost ponudbe:
 
5. 10. 2020 do 12.00 na ejn, zavarovanje za resnost do istega datuma in ure v Glavno pisarno Mestne občine Celje.

Odpiranje ponudb:
5. 10. 2020 ob 12.01 na eJN.

Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture – za leto 2020

Zavod Celeia Celje v imenu kolegija direktorjev javnih kulturnih zavodov v Mestni občini Celje, Zveze kulturnih društev in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Celje na podlagi pravilnika o podeljevanju priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture« razpisuje tri priznanja v okviru  »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture« in sicer:


  • priznanje za življenjsko delo
  • največ dve priznanji za najvidnejše dosežke v preteklem letu

Razpisna dokumentacija:Kontaktna oseba:  
Zavod Celeia Celje
Kristijan Erjavec
Telefon: 03 42 87 941
Elektronska pošta: kristijan.erjavec@celje.si  

Rok za oddajo ponudb:
od 17. 9. do vključno 17.10. 2020 .

Javni razpis za financiranje promocije Mestne občine Celje skozi šport v letu 2020


Razpisna dokumentacija:


Kontaktna oseba:  
Anica Šepetavc
Telefon: 03 42 65 878
Elektronska pošta: protokol@celje.si  

Rok za oddajo vlog:
Vloge z obveznimi prilogami je mogoče oddati po pošti ali v glavni pisarni MOC najkasneje do vključno 25. 9. 2020.
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje

 

KONTAKTNA OSEBA:    Maja Friedrich tel. 03 42 65 209

 
Rok za oddajo ponudb: do vključno 8.10.2020 do 10.00 ure v glavno pisarno Mestne občine Celje (pritličje/1 – glavni vhod Trg celjskih knezov 9, Celje).
Odpiranje ponudb: 8.10.2020 ob 10.15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Dokumentacija:


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje