Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

OBVESTILO V ZVEZI Z RAZPISOM ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA UPRAVNIK SLOVENSKEGA LJUDSKEGA GLEDALIŠČA CELJE

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade Mestnega sveta Mestne občine Celje ni izbrala nobenega kandidata za prosto delovno mesto upravnik Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Razpis za prosto delovno mesto upravnik Slovenskega ljudskega gledališča Celje bo ponovila predvidoma v mesecu septembru 2021 ter ga objavila v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani Mestne občine Celje.

KONTAKTNA OSEBA:
Tina Vrečko tel. 03 42 65 737

STROKOVNO SODELOVANJE v gozdovih v lasti Mestne občine Celje za 2 leti

Dokumentacija:

Kontaktna oseba:
Valentina Glinšek
Kontaktna številka / 03 42 65 674

Rok za oddajo ponudb: do vključno 30. 06. 2021 do vključno 15.00 ure.
Odpiranje ponudb bo 12. 07. 2021 ob 9.00 uri, na Mestni občini Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo.

Javna dražba z zviševanjem izklicne cene za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje

Dokumentacija:

KONTAKTNA OSEBA:

Aleksandra Rezar
tel. 03 42 65 641

Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba se bo vršila v sejni sobi pod dvorano Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, dne 13.7.2020 ob 13.00 uri.

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje – zemljišča pod transformatorskimi postajami

Dokumentacija:
KONTAKTNA OSEBA:
Mirjana Belej Štucin
tel. 03 42 65 640

Rok za oddajo ponudb: do vključno 7.7.2021 do 10.00 ure v glavno pisarno Mestne občine Celje (pritličje/1 – glavni vhod Trg celjskih knezov 9, Celje).
Odpiranje ponudb: 7.7.2021 ob 10.15 uri v sejni sobi pod dvorano Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje