Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Celje v letu 2020

Kontaktna oseba:
Jerko Malinar, višji svetovalec
tel. št.: 03/42 65 868 in 03/42 65 860
e-mail: jerko.malinar@celje.si

Dokumentacija:

Dokumentacija vsebuje:
 • obvestilo izvajalcem
 • besedilo razpisa
 • navodila za pripravo in oddajo prijave
 • vzorec pogodbe
 • prijavni obrazci
 • obrazci za poročila
 • izjava
 • Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC (spremembe in dopolnitve ter NPB)
 • Letni program športa v MOC v letu 2020
 • seznam prednostnega programa športa v MOC 2020-2021
 • sklep o začetku postopka

ROK ZA ODDAJO PRIJAV:
petek, 24.4.2020 (priporočeno po pošti ali osebno v glavni pisarni Mestne občine Celje – odvisno od razmer: spremljajte javne objave o dostopu do občinske stavbe)

Javni naročilo "Dobava in montaža opreme za projekt Generator"


Objava na Portalu JN in v Ur. l. EU (TED): JN001527/2020-B01; 2020/S 049-115472 .

Dokumentacija:

Rok za zastavljanje vprašanj:
20.3. 12020 do 10.00 izključno preko portala JN (www.enarocanje.si).

Rok za oddajo ponudb in zavarovanja za resnost ponudbe:
 
6. 4. 2020 do 9.00 na eJn.gov.si (zav. za resnost do istega roka v Glavno pisarno Mestne občine Celje).

Odpiranje ponudb:
6. 4. 2020 ob 9.01 na eJN.

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje

KONTAKTNA OSEBA:
Maja Friedrich
tel. 03 42 65 209

Rok za oddajo ponudb: do vključno 30.4.2020 do vključno 10.00 ure v glavno pisarno Mestne občine Celje (pritličje/1 – glavni vhod Trg celjskih knezov 9, Celje).
Odpiranje ponudb: 30.4.2020 ob 10.15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Dokumentacija:

JR: Javni razpis za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Celje in Republike Slovenije za leto 2020

Razpisna dokumentacija:

Kontaktna oseba :
Anica Šepetavc
Tel.: 03 42 65 878
E-mail: anica.sepetavc@celje.si

Vloge je mogoče oddati po pošti ali v glavni pisarni MOC najkasneje do:
 • vključno 15. aprila 2020 za dogodke, prireditve in projekte, ki so se oz. se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2020
 • vključno 1. septembra 2020 za dogodke, prireditve in projekte, ki se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2020

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje