Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Izdelava sprememb in dopolnitev PGD dokumentacije in izdelava PZI dokumentacije za projekt Generator

Dokumentacija:

Rok za postavljanje vprašanj: 30.6.2017 do 10.00 izključno preko portala enarocanje.si.
Oddaja ponudb: do 12. 7. 2017 do 11.000 v Glavno pisarno MOC (Vhod s Trga celjskih knezov).
Odpiranje ponudb: 12. 7. 2017 ob 11.15, sejna soba Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Manjkajoča PGD dokumentacija za elektroinst. bo na tem mestu objavljena naknadno.

Dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov in / ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom za obdobje od 1. 1. 2018 (od 0.00 ure) do 31. 12. 2021 (do 24.00)

Oznaka pri naročniku: JN-1-2017-B (št. zadeve 4305-5/2017)
Objava naročila na Portalu javnih naročil 26.6.2017

Dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: do vključno 01.08.2017 do vključno 11:00.
Odpiranje ponudb: 01.08.2017 ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.
Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si.

Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640

Javno naročilo: »Cestna in komunalna infrastruktura za OOPN OZ-9, 1. faza"

Oznaka pri naročniku: JNMV-2-2017-G (št. zadeve 4305-6/2017)
Objava naročila na Portalu javnih naročil 06.06.2017, oznaka naročila je JN005677/2017-W01.

Dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: do vključno 19.06.2017 do vključno 11:00.
Nov rok za oddajo ponudb: do vključno 23.06.2017 do vključno 11:00.
Nov rok za oddajo ponudb: do vključno 29.06.2017 do vključno 11:00.

Odpiranje ponudb: 19.06.2017 23.06.2017 29.6.2017 ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil: (www.enarocanje.si).

Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640

Javno naročilo storitve po odprtem postopku: Izbira izvajalca za opravljanje storitev dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok v Mestni občini Celje za šolsko leto 2017/2018, 2018/2019 in 2019/2020

Dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: v Glavno pisarno Mestne občine Celje (vhod s Trga celjskih knezov) do 11.7.2017 do vključno 11:00 ure.

Odpiranje ponudb: 11.7.2017 ob 11:15 uri  v sejni sobi Oddelka za družbene dejavnosti, II. nadstropje.

Zainteresirani ponudniki lahko vprašanje postavijo preko portala javnih naročil (www.enarocanje.si) do 19. 6. 2017 do vključno 10:00 ure.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje