Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Storitve nadzora za GOI dela za projekt Generator

Objava na Portalu JN: JN005024/2018-W01
Rok za zastavljanje vprašanj: 25. 7. 2018 do 10.00 izključno preko Portala JN
Rok za oddajo ponudb: 2. 8. 2018 do 11.00 preko eJN
Odpiranje ponudb: 2.8.2018 ob 11.01 na eJN

Razpisna dokumentacija:
  • RD (pdf)

Javno naročilo: Izbira izvajalca gradbeno – obrtniških del za projekt Generator – okoljsko manj obremenjujoča gradnja

št. objave na portalu javnih naročil: JN004192/2018-B01.
rok za zastavljanje vprašanj: 16. 7. 2018 do 10.00 izključno preko portala javnih naročil (www.enarocanje.si)
rok za oddajo ponudb: 31. 7. 2018 do 11.00 izključno elektronsko preko eJN, z izjemo zav. za resnost ponudbe, ki se oddaja v zaprti kuverti, na katero se nalepi izpolnjen obr_0 o istega roka (31. 7. 2018 do 11.00 v Glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje)
odpiranje ponudb: 31. 7. 2018 ob 11.05 elektronsko na eJN


Dokumentacija:

Javni razpis za podelitev koncesije (javno naročilo): »IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IZVAJANJE JAVNIH LINIJSKIH PREVOZOV V MESTNEM PROMETU MESTNE OBČINE CELJE«

Oznaka pri naročniku: JN-3-2018-S (št. zadeve 371-16/2018)
Objavljeno na Portalu javnih naročil in TED, oznaka naročila je JN003967/2018-B01.

Dokumentacija:
Dodatne priloge:

Rok za oddajo ponudb:  do vključno 17.07.2018 do vključno 13:00 ure. Novi rok: 01.08.2018 do 13:00 ure.
Odpiranje ponudb bo 17.07.2018, in sicer ob 13:30 uri  01.08.2018 ob 13:01 uri v informacijskem sistemu eJN, odpiranje preostalega dela ponudbene dokumentacije pa ob 14.00 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil

Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SPODBUD 2018 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije

Razpisna dokumentacija:

Kontaktna oseba: Doroteja Lah
Telefon: 03 425 33 52
Elektronski naslov: doroteja.lah@energetika-ce.si

Rok za oddajo vloge na razpis: Vlagatelji morajo po izvedeni naložbi in najkasneje do 30.10.2018 do 13:00, pod pogojem, da so razpoložljiva sredstva še na voljo, na naslov: Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1,3000 Celje; oddati vlogo v slovenskem jeziku z vsemi dokazili in prilogami, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisa osebno ali po pošti.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje