Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Mestne občine Celje za namen referenduma o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper

Mestna občina Celje bo zagotovila vsakemu organizatorju referendumske kampanje:
  1. Eno (1) brezplačno plakatno mesto velikega formata (t.i. jumbo pano).
  2. Deset (10) brezplačnih plakatnih mest dimenzije največ 100 x 70 cm (t.i. drobno plakatiranje).
Organizator referendumske kampanje se lahko za morebitna dodatna plakatna mesta pod komercialnimi pogoji dogovori s podjetji Premena d.o.o. Celje, Ipavčeva ulica 32, Celje, Europlakat d.o.o., Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana, Reklama d.o.o., Ul. XIV. divizije 6, Celje ali DIXI d.o.o., Murnova ulica 18, 3202 Ljubečna, ki so izvajalci oglaševanja v Mestni občini Celje z ustreznim dovoljenjem za opravljanje te dejavnosti.

Postavljanje novih oglasnih površin ni dovoljeno.

Pogoj za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest na podlagi te objave bo izpolnil organizator referendumske kampanje s pisno prijavo na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do 01.09.2017.
Prijavi mora do navedenega datuma priložiti tudi dokazilo o odprtju TRR za potrebe referendumske kampanje, kot določa 16. člen zgoraj navedenega zakona.


Kontaktna oseba: 
Renata Poteko

Telefon: 03 426 56 04
Elektronski naslov: renata.poteko@celje.si

Rok za oddajo pisne prijave na objavo: do 1.9. 2017 do 15:00 v Glavno pisarno MOC (Vhod s Trga celjskih knezov).
.

Izdelava sprememb in dopolnitev PGD dokumentacije in izdelava PZI dokumentacije za projekt Generator

Dokumentacija:

Rok za postavljanje vprašanj: do 16.8.2017 do 10.00 izključno preko portala javnih naročil ( http://www.enarocanje.si ).
Oddaja ponudb: do 29. 8. 2017 do 11.00 v Glavno pisarno MOC (Vhod s Trga celjskih knezov).
Odpiranje ponudb: 29. 8. 2017 ob 11.15, sejna soba Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

JNMV: Obnovitev poti pod kostanji v Mestnem parku

Dokumentacija:

Rok za vprašanja: 10. 8. 2017 do 10.00 izključno preko portala javnih naročil (www.enarocanje.si)
Rok za oddajo ponudb: 28. 8. 2017 do 11.00 v Glavno pisarno MOC (Vhod s Trga celjskih knezov)
Odpiranje ponudb: 28. 8. 2017 ob 11.15 v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo v II. nadstropju

OPREMA ZA ENERGETSKI MONITORING (PROJEKT ENERGY@SCHOOL V PROGRAMU SREDNJA EVROPA)

Oznaka pri naročniku: JNMV-2-2017-B (št. zadeve 4305-11/2017)
Objava naročila na Portalu javnih naročil 21.7.2017 (oznaka JN006965/2017-W01)

Dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb:
do vključno 27.7.2017 do vključno 12:00.

Odpiranje ponudb: 27.7.2017 ob 12:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil.

Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje