Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem zemljišč v lasti Mestne občine Celje za postavitev jumbo panojev

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem zemljišč v lasti Mestne občine Celje za postavitev jumbo panojev

 
KONTAKTNA OSEBA:  Renata Poteko tel. 03 42 65 604 
                                    
Razpisna dokumentacija:                                      
Rok za oddajo ponudb: do vključno 19.12.2019 do vključno 10.00 ure v glavno pisarno Mestne občine Celje (pritličje/1 – glavni vhod Trg celjskih knezov 9, Celje).
Odpiranje ponudb: 19.12.2019 ob 10.15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

vprašanje:
Ali izhodiščna cena mesečnega najema zemljišč za postavitev 20 dvostranskih in 7 enostranskih jumbo panojev vključuje tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki jo odmeri Finančna uprava RS in smo jo kot najemniki delov zemljišč v lasti Mestne občine Celje dolžni plačevati v višini cca 80 EUR za oglasni pano na leto?
odgovor:
Najemnik je dolžan poleg najemnine za zemljišča, na katerih bodo postavljeni jumbo panoji, plačevati tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča skladno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 83/16, 59/19), ki se odmeri z odločbo FURS. Orientacijsko znaša trenutno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na letni ravni cca. 80 EUR/pano.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje