Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javni razpis za spodbujanje gospodarstva

Javni razpis za spodbujanje gospodarstva

Št. zadeve: 302-2/2019
Objavljen v Uradnem listu RS št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019

Dokumentacija:

Rok za oddajo vlog: 4.10.2019 Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje najkasneje do 4. 10. 2019, do 12.30 ure. Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz razpisne dokumentacije.

Odpiranje vlog ne bo javno.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključno 25..9. 2019 do 12. ure. Mestna občina Celje bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 27. 9. 2018 do 14. ure.

Odgovori na pravočasno prejeta vprašanja: 

Ali v referenčno potrdilo pri ukrepu 1:
  • navedemo v alinejah od 1 do 10 celjske osnovne šole s katerimi sodelujemo ? Odg.: DA.
  • navedemo celotno obdobje sodelovanja ali samo od 1.1.2014 dalje do objave razpisa? Odg.: priložite izpolnjeno eno referenčno potrdilo za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 in eno potrdilo za obdobje 1. 1. 2019 do datuma objave zapisa.
  • navedemo še morebitni manjkajoči tekst glede vsebine dogodkov? Odg.: DA.
  • za Kontakt za eventualno preverbo reference: navedemo kontaktno osebo prijavitelja? Odg.: Kot kontakt za preverbo reference navedete že pri vsaki posamezni osnovni šoli, in sicer kontakt osebe na posamezni osnovni šoli, saj bomo reference preverjali pri njih.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje