Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

NABAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA IN MATERIALA ZA TISKANJE ZA POTREBE UPRAVNE ENOTE CELJE ZA OBDOBJE 48 MESECEV

Nabava pisarniškega materiala in materiala za tiskanje za potrebe uprave Mestne občine Celje za obdobje 48 mesecev

 
Oznaka pri naročniku: št. zadeve 4303-12/2019) 
Objava naročila na Portalu javnih naročil: JN005970/2019-W01 
Dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb:
 26.9.2019 vključno 10:00 v aplikaciji E-JN , finančno zavarovanje za resnost ponudbe pa v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (fizična oddaja). 
Odpiranje ponudb bo 26. 9. 2019 ob 10:15 v aplikaciji E-JN, odpiranje ovojnice s finančnim zavarovanjem za resnost ponudbe pa istega dne ob 10:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, na Oddelku za splošne zadeve,  III. nadstropje. 
Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil: (www.enarocanje.si) 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje