Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javno naročilo: »Dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov in / ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v letih 2020 - 2023

Javno naročilo: »Dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov in / ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v letih 2020 - 2023

Oznaka pri naročniku: JN-1-2019-B (št. zadeve 4305-15/2019)
Objava naročila na Portalu javnih naročil in portalu TED.

Dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: 24.07.2019 vključno 11:00 v aplikaciji E-JN , finančno zavarovanje za resnost ponudbe pa v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (fizična oddaja). Odpiranje ponudb bo 24.07.2019 ob 11:01 v aplikaciji E-JN, odpiranje ovojnice s finančnim zavarovanjem za resnost ponudbe pa istega dne ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil: (www.enarocanje.si)

Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje