Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI na turistično brv Stari grad – Miklavški hib za pešce s pomožnimi objekti in dostopnimi potmi

Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI na turistično brv Stari grad – Miklavški hib za pešce s pomožnimi objekti in dostopnimi potmi

Št. obj. na Portalu javnih naročil: JN004364/2019-B01
Št. obj. v Ur. l. EU: 2019/S 119-291772

rok za zastavljanje vprašanj: 12. 7. 2019 do 10.00 Naročnik bo vprašanja sprejemal in na njih odgovarjal izključno preko portaja javnih naročil (www.enarocanje.si)
Rok za oddajo ponudb in zavarovanja za resnost ponudb: 26. 7. 2019 do 9.00, in sicer ponudbe izključno elektronsko preko eJN, zavar. za resnost ponudb pa fizično v glavno pisarno

Dokumentacija:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje