Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

DOBAVA, IMPLEMENTACIJA IN VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM IN KRMILJENJE DOKUMENTNIH PROCESOV TER MIGRACIJA PODATKOV IZ NAROČNIKOVEGA OBSTOJEČEGA SISTEMA V NOVI INFORMACIJSKI SISTEM

DOBAVA, IMPLEMENTACIJA IN VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM IN KRMILJENJE DOKUMENTNIH PROCESOV TER MIGRACIJA PODATKOV IZ NAROČNIKOVEGA OBSTOJEČEGA SISTEMA V NOVI INFORMACIJSKI SISTEM

Oznaka pri naročniku: JNMV-8-2018-S (št. zadeve 430312/2018)
Objavljeno na Portalu javnih naročil

Dokumentacija:

Roki:
  • Rok za zastavljanje vprašanj: do 10.5.2019 17.5.2019 do 10.00. Ponudniki vprašanja zastavljajo izključno preko Portala javnih naročil (www.enarocanje.si), kjer bo naročnik tudi objavil vse odgovore.
  • rok za oddajo ponudb: do 17. 5. 2019 24.5.2019 do 12.00 na eJN, zavarovanje za resnost ponudbe pa v glavno pisarno MOC Do istega datuma in ure (ne glede na način pošiljanja oz. dostave).
  • odpiranje ponudb: 17. 5. 2019 24.5.2019 ob 12. 15 na eJN.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje