Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javno naročilo: »oblikovanje, izdelava, dobava in vgradnja eksponatov za poljudnoznanstveni park Generator«

Javno naročilo: »oblikovanje, izdelava, dobava in vgradnja eksponatov za poljudnoznanstveni park Generator«

Oznaka pri naročniku: JNMV-3-2019-S (št. zadeve 4305-20/2018)
Objavljeno na Portalu javnih naročil z oznako naročila JN002106/2019-B01.
Oznaka objave v Ur.l.EU:2019/S 070-165337

Dokumentacija:

Roki:
  • Rok za zastavljanje vprašanj: do 30. 4. 2019 do 10.00. Ponudniki vprašanja zastavljajo izključno preko Portala javnih naročil (www.enarocanje.si), kjer bo naročnik tudi objavil vse odgovore
  • rok za oddajo ponudb: do 17. 5. 2019 23.5.2019 do 12.00 13.00 na eJN, zavarovanje za resnost ponudbe pa v glavno pisarno MOC Do istega datuma in ure (ne glede na način pošiljanja oz. dostave)
  • odpiranje ponudb: 17. 5. 2019 23.5.2019 ob 12. 01 13. 01 na eJN

Zaradi tehničnih težav je naročnik na https://ejn.gov.si kreiral novo mesto za oddajo elektronske ponudbe.
Povezava: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9307 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje