Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javno naročilo: Inženirske storitve pri projektu "UREDITEV MREŽE KOLESARSKIH POVEZAV V MESTNI OBČINI CELJE«

Javno naročilo: Inženirske storitve pri projektu "UREDITEV MREŽE KOLESARSKIH POVEZAV V MESTNI OBČINI CELJE«

Oznaka pri naročniku: JNMV-1-2019-S (št. zadeve 4305-1/2019)
Objavljeno na Portalu javnih naročil z oznako naročila JN002123/2019-W01.

Dokumentacija:

»Skladno z objavljenim obvestilom Popravek (EU 14 - SL) na Portalu javnih naročil objavlja naročnik zaradi pravilne navedbe glede sofinanciranja projekta popravljeno razpisno dokumentacijo (pdf).«

Rok za oddajo ponudb: do vključno 24.04.2019 do vključno 11:00 ure (eJN).
Odpiranje ponudb bo 24.04.2019, in sicer ob 11:01 uri v informacijskem sistemu eJN.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil

Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje