Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNI POZIV ZA UPORABO PROSTOROV MESTNE ČETRTI GABERJE

JAVNI POZIV ZA UPORABO PROSTOROV MESTNE ČETRTI GABERJE

Št. zadeve: 094-1/2018

Dokumentacija:

ROK za oddajo vlog: 20.11.2018, do 15.00 ure.

Na JAVNI POZIV se lahko prijavijo društva, ki izvajajo neprofitno dejavnost, imajo sedež v mestni občini Celje in status društva z najmanj petimi člani. Vsi zainteresirani lahko več informacij o JAVNEM POZIVU dobijo v četrtek, 8. novembra 2018, ob 14. uri na sedežu MČ Gaberje (Kidričeva ulica 3, Celje) ali po telefonu v času uradnih ur. Kontaktna oseba je Polona Barič (e-naslov: gaberje@celje.si, telefonska številka: 03 49 14 24).

Prijavitelji lahko oddajo vlogo osebno na sedežu Mestne četrti Gaberje v času uradnih ur ali pošljejo po pošti na naslov Mestna četrt Gaberje, Kidričeva ulica 3, 3000 Celje. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko.

Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici. Na prvo stran ovojnice je obvezno nalepiti »JAVNI POZIV-MČ GABERJE 2018« z napisom »NE ODPIRAJ« in nazivom ter naslovom vlagatelja.

Odpiranje vlog ne bo javno.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje