Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Nadomestni most čez Koprivnico na Ulici Marjana Jerina v Celju

Nadomestni most čez Koprivnico na Ulici Marjana Jerina v Celju

št. objave na portalu javnih naročil: JN007308/2018-W01

Ponudniki lahko vprašanje v zvezi z razpisno dokumentacijo zastavijo izključno preko portala javnih naročil (www.enarocanje.si) do 24. 10. 2018 do 10.00

Oddaja ponudb: preko sistema ejn.gov.si do 8. 11. 2018 do 11.00 (v fizični obliki se oddaja zavarovanje za resnost ponudbe, in sicer v Glavno pisarno MOC do 8. 11. 2018 do 11.00)
Odpiranje ponudb: v sistemu Ejn.gov.si dne 8.11. 2018 ob 11.01

Dokumentacija:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje