Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javno naročilo: Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev v letih 2018-2021

Javno naročilo: Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev v letih 2018-2021

Objava na Portalu JN: JN009229/2017-B01 (objava v TED: 430675-2017)
Rok za oddajo ponudb: do vključno 28.11.2017 do vključno 10:00
Odpiranje ponudb: 28.11.2017 ob 10:15 na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko spletne strani www.enarocanje.si.

Dokumentacija:


Spremembe razpisne dokumnetacije za naročilo: Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev v letih 2018-2021


Naročnik je dne 9.11.2017 v objavo na Portal javnih naročil poslal posredoval popravek Objave javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije z oznako: JN009229/2017-B01 (objava v TED: 430675-2017). Spremembe se nanašajo na točko 7. razpisne dokumentacije, ter na Obrazec 2 (Ponudbena cena).
 
Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo popravke razpisne dokumentacije.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje