Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javni poziv za dodelitev sredstev za sanacijo delov uličnih fasad – odstranitev grafitov v starem mestnem jedru Celja in vplivnem območju starega mestnega jedra

Javni poziv za dodelitev sredstev za sanacijo delov uličnih fasad – odstranitev grafitov v starem mestnem jedru Celja in vplivnem območju starega mestnega jedra

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je izbira stavb v starem mestnem jedru Celja in vplivnem območju starega mestnega jedra, za katere bo Mestna občina Celje dodelila sredstva za sanacijo delov uličnih fasad, ki so poškodovani z grafiti.

Upravičen strošek obnove je strošek sanacije samo tistega dela fasade, ki je poškodovan z grafiti, to je strošek odstranitve grafita in prebarvanje poškodovanega dela fasade.

MOC ima za predmet tega razpisa zagotovljena sredstva v skupni višini 2.700,00 EUR. Višina financiranja znaša do 100 % vrednosti priznanih stroškov vključno z ddv.

Upravičenci do sredstev: fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki.

Dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb:
Prijavitelji lahko svoje vloge oddajo do porabe proračunskih sredstev oziroma najpozneje do vključno 7.11.2017.


Odpiranje ponudb: po prejemu vloge.

Kontaktne osebe:
Sandi Marzidošek
Tel.: 03 42 65 724
E-mail: sandi.marzidosek@celje.si

Marjana Palir
Tel.: 03 42 65 804
E-mail: marjana.palir@celje.si

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje