Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN: VZPOSTAVITEV MONITORINGA STANJA PODZEMNE VODE V OKVIRU PROJEKTA GREENERSITES V PROGRAMU SREDNJA EVROPA

VZPOSTAVITEV MONITORINGA STANJA PODZEMNE VODE V OKVIRU PROJEKTA GREENERSITES V PROGRAMU SREDNJA EVROPA

Oznaka pri naročniku: JNMV-7-2017-G (št. zadeve 4305-14/2017)
Objava naročila na Portalu javnih naročil 19.9.2017.

Dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: do vključno 25.9.2017 do vključno 13:00 ure.
Odpiranje ponudb: 25.9.2017 ob 13:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil.

Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje